www.kingrama9.th เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

38
แนะนำเว็บไซต์ www.kingrama9.th  เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีและข่าวสาร กิจกรรม สำหรับประชาชน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภายในเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นมาของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ, แนวคิดในการออกแบบพระเมรุมาศ, ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ, เครื่องประกอบขบวนพระบรมราชอิสริยยศ, พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับเผยแพร่ เป็นต้น
รวมไปถึงยังมีข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และข้อแนะนำในการเดินทางมายังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อีกด้วย
นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระบรมศพฯ ได้ที่หมายเลขสายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง, Facebook Page ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ LINE @hotline1441