SQL Server Installation

SQL Server Installation สำหรับการติดตั้ง SQL Server ให้ใช้รุ่น SQL Server Developer Edittion หรือ รุ่นอื่น ๆ ซึ่งบางรุ่นสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี

SQL Server 2000 Components -> Install Database Server

Install SQL Server

เลือก Next

Install SQL Server

เลือก Next

Install SQL Server

เลือก Next

Install SQL Server

เลือก Server and Client Tools -> Next

Install SQL Server

เลือก Next

Install SQL Server

กำหนดค่า เบื้องต้นของโปรแกรมแล้วเลือก Next

Install SQL Server

เลือก Next

Install SQL Server

เลือก Authentication mode ผมแนะนำให้เลือก

Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication)

คลิกเอก Blank Password (not recommended)

Install SQL Server

เลือก Next

Install SQL Server

โปรแกรมกำลังทำการติดตั้ง

Install SQL Server

โปรแกรมกำลังทำการติดตั้ง

Install SQL Server

โปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

เมื่อโปรแกรมถูกติดตั้งเสร็จสิ้นจะสามารถเปิดโปรแกรมได้ที่

Start -> Program -> SQL Server -> Enterprise Manager 

แหล่งที่มา : thaicreate.com/tutorial/sqlserver-installation