Samsung Galaxy S20 Series ได้รับอัปเดต Patch ความปลอดภัยใหม่ และ ปรับปรุงกล้องเช่นเคย

Samsung Galaxy S20 Series ได้รับอัปเดต Patch ความปลอดภัยใหม่ และ ปรับปรุงกล้องเช่นเคย

หลังจาก Samsung ปล่อยอัปเดตให้กับ Galaxy S21 Ultra 5G ไปไม่นานกับ Patch Update ความปลอดภัยเดือน พฤษภาคม และรวมถึงกล้องที่มีการปรับปรุงและ Quick Share ระบบการส่ง File ไปยังอุปกรณ์ของ Samsung ล่าสุดตอนนี้ Samsung ก็มีการส่ง Patch Update ให้กับ Samsung Galaxy S20 Series ประกอบด้วย S20, S20+ และ S20 Ultra

ซึ่งเลขรหัสของการอัปเดตคือ G98xxXXU7DUDB มีขนาด 600MB ซึ่งจะเริ่มอัปเดตในประเทศเยอรมันก่อน ทั้งนี้จะได้อัปเดตกับ S20, S20+ และ S20 Ultra โดยคุณจะเข้าไปเช็คได้ที่ Setting > Sofrware Update สำหรับประเทศไทยต้องรอก่อนแต่ไม่นานแน่นอน

 

 

 

 

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง