Samsung เตรียมปล่อยอัปเดต Galaxy S22 Ultra รอบใหม่ ปรับปรุงเรื่องกล้องให้ดีมากขึ้น

สำหรับคนใช้งานSamsung Galaxy S22 Ultra ทั่วโลกในบางประเทศที่ตอนนี้เริ่มอัปเดตประจำเดือนมิถุนายน 2022 และในเวอร์ชั่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกล้องเพราะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภาพกล้องออกมา ซึ่งตามภาพที่คุณเห็นเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ แต่สำหรับโดยรวมการเปลี่ยนแปลงจะมีดังนี้

 

s22_imp
  • ปรับปรุงในเรื่องความเป็นธรรมชาติของลักษณะเหลี่ยมมุมและภาพ Contrast Expression
  • เพิ่มลักษณะการทำงานของ Single Taking ได้
  • จัดการระบบ AWB Algorithm ที่ปรับประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
  • ปรับเรื่องระบบความจำในการถ่ายวิดีโอ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพในโหมด Portrait Mode และคุณภาพของกล้องที่ดีขึ้นในภาพรวม

การปรับปรุงนี้มีขนาดของ Files อยู่ที่ 1.7GB ซึ่งตอนนี้มีการปล่อยอัปเดตแล้วในเกาหลีใต้แล้ว สำหรับคนที่อยากตรวจสอบว่าได้รับอัปเดตหรือไม่สามารถเข้าไปได้ที่ Setting (ตั้งค่า) > Software Update (ซอฟต์แวร์ อัปเดต)

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร