Instagram เพิ่มฟีเจอร์แชร์ภาพที่ Post เข้าสู่ Stories ได้

Instagram เพิ่มฟีเจอร์แชร์ภาพที่ Post เข้าสู่ Stories ได้

มาอีกครั้งสำหรับลูกเล่นของ Instagram ใหม่ล่าสุด ครั้งนี้เอาใจคนที่ Post ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆ ภายในเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้น

แต่ล่าสุดนี้คุณสามารถเอา Post ที่คุณเลือกรูปต่างๆ โดยกดปุ่มรูปจรวดกระดาษเพื่อให้กสามารถเลือกแชร์ Post เพื่อให้ภาพดังกล่าวสามารถเปลี่ยนเป็นเรื่องของ Stories ได้ทันที

และยังสามารถตกแต่งสติ๊กเกอร์และและใส่ข้อความและรวมถึง Background เช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์เจอร์ที่ไม่ต้องไปตกแต่งข้างนอกแล้วลงใหม่

ฟีเจอร์นี้สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android ต้องเป็นรุ่นล่าสุดจากการอัปเกรดก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับ