IEE Thailand รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน USA,Canada,China,UK (10 เดือน)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
IEE Thailand : High School Exchange รุ่น 13 (2562 – 2563)
USA  CANADA  CHINA UK
IEE Thailand รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน USA,Canada,China,UK (10 เดือน)
เปิดรับสมัคร (รอบสมทบ)
แลกเปลี่ยน  10  เดือน (USA, Canada, China, UK)  : เดินทาง สิงหาคม 2562
ระยะเวลาการสมัคร
สอบ         :   ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 10.00 น. และ  16.30 น.
                    ทุกวันเสาร์                    เวลา 10.00 น. และ  13.30 น.
สนามสอบ   :  (1.) IEE Thailand อาคารพญาไท  พลาซ่า (BTS พญาไท Exit 1)   กรุงเทพฯ
                   (2.) โรงเรียนสอนภาษา Golden Bridge Khonkaen, บึงแก่นนคร   จังหวัดขอนแก่น
           *** หากต้องการเข้าสอบในพื้นที่อื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ
IEE Thailand รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน USA,Canada,China,UK (10 เดือน)
IEE Thailand รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน USA,Canada,China,UK (10 เดือน)
***หมายเหตุ      UK = สหราชอาณา ประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์
1.นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาวสามารถสอบได้
2.นักเรียนในโรงเรียนสายสามัญ, โรงเรียนนานาชาติ, สอบเทียบระบบ GED / IGCSE สามารถสอบได้
3.ในทุกประเภทโครงการฯ (ยกเว้นจีน) นักเรียนสามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปีการศึกษา (กรณี J-1 นักเรียนต้องเดินทางกลับมาเปลี่ยนวีซ่า)
เอกสารประกอบการสมัคร
2. สำเนาผลการเรียนปี 2558 – ปี 2561 (7  ภาคเรียน)
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าสมัครสอบ 200 บาท (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)
ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง มูลค่า 50,000 บาท  (ฟรี)
1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน
2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History)
3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
(ข้อ 1-3  รวม  3 สัปดาห์)
4. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน)
5. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ  ( 2-3 ครั้ง)
6. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ  ( 1 ครั้ง)
ติดต่อเรา
ที่อยู่            IEE Thailand   อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น14A (BTS พญาไท Exit 1)
โทรศัพท์      02 612 9511 ต่อ 15
Mobile         086 069 2556,  086 490 2400,  086 304 1747,  061 619 9355
Line            @ieehighschool (มี @ ด้วยนะคะ)
เว็บไซต์        http://www.ieethailand.com
แหล่งที่มา : dek-d.com/studyabroad