GOBALไตรมาส1/64กำไรสุทธิ 965ล้าน โต 56%หลังปรับกลยุทธ์การขาย

GOBAL แจ้งไตรมาส1/64กำไรสุทธิ 965.77 ล้าน เพิ่มขึ้น56.45% จากช่วงเดียว615.92 ล้านหลัง จากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวเศรษฐกิจ หนุนยอดขายสาขาเดิมเพิ่ม

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)หรือ GOBAL แจ้งผลดำเนินงานไตรมาส1ปี 2564 จำนวน  965.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น56.45% จากช่วงเดียวอยู่ที่ 615.92 ล้านบาท เนื่องจากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวเศรษฐกิจ โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 8,828.71 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 18%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,393.57 ล้านบาท เพราะยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้น และการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น 6 สาขา

สำหรับกำไรขั้นต้น ประจำไตรมาส1/2564 จำนวน 2,210.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 จำนวน 457.29 ล้านบาท หรือ 26.09% และคิดเป็นอัตรา 25.47% ของรายได้จากการขาย ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 1.37% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 เนื่องมาจากการปรับสัดส่วนและกระตุ้นยอดขายสินค้ากลุ่ม House Brand ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี2563

นอกจากนี้ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ประจำไตรมาส1/2564 จ านวน 819.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 จำนวน 32.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.13% โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็น 9.44%ของยอดขาย เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกลุ่มเงินเดือนพนักงาน ของสาขาที่เปิดใหม่6 สาขา

 

 

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง