Facebook และ Instagram เพิ่มเครื่องมือจัดการเวลาใช้งาน ลดนิสัยติดโซเชียล

ช่วยลดการเสพติดโซเชียล

          Facebook และ Instagram เปิดตัวเครื่องมือช่วยจัดการเวลาการใช้งานโซเชียล ช่วยลดการเสพติดโซเชียล

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 Facebook และ Instagram ได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการเวลาการใช้งานบริการโซเชียลทั้งสองได้ง่ายขึ้น โดยเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยบอกให้ผู้ใช้ทราบว่าใช้เวลาไปกับ Facebook และ Instagram ทั้งหมดนานเท่าไรแล้ว รวมทั้งสามารถดูเวลาที่ใช้ไปในแต่ละวันได้ เพื่อช่วยเตือนสติผู้ที่ติดโซเชียลให้รู้ตัวว่าใช้เวลาในโลกโซเชียลมากเกินไปแล้ว

ช่วยลดการเสพติดโซเชียล

          นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการจะให้แจ้งเตือนเมื่อมีเวลาใช้งานต่อวันนานเกินกี่ชั่วโมงกี่นาที เพื่อช่วยแจ้งเตือนให้รู้ตัวและหยุดใช้งานโซเชียลเพื่อที่จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นในชีวิตประจำวันบ้าง พร้อมทั้งสามารถเลือกปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดของ Facebook และ Instagram ในเวลาที่กำหนดได้ เพื่อที่จะได้ไม่มีแจ้งเตือนใด ๆ มารบกวนกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน

 สำหรับวิธีการเข้าใช้งานเครื่องมือดังกล่าวนั้น ผู้ใช้ Facebook สามารถใช้งานได้ด้วยการเข้าไปที่ Settings > Your Time on Facebook. ส่วนผู้ใช้ Instagram ให้เข้าไปที่ Settings > Your Activity. โดยทางทีมงานจะเริ่มทยอยปล่อยอัปเดตให้ได้ใช้กันในเร็ว ๆ นี้

แหล่งที่มา : fbguide.kapook.com