EduDee เปิดรับสมัครชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2562-2563

EduDee เปิดรับสมัครชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2562-2563
กำหนดการสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2562-2563
วันสอบ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
สถานที่สอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาสอบ 8.30 – 9.40 น.
ประชุมให้ข้อมูล ** 9.45 – 12.30 น.
ประกาศผลสอบและลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ 12.30 น.
สอบสัมภาษณ์ 12.45 – 14.00 น.
หมายเหตุ
        **ผู้ปกครองและนักเรียนต้องเข้าร่วมฟังการ “ประชุมให้ข้อมูล” ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2562-2563
        1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ได้ ที่นี่
        2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 250 บาท
                2.1  ชำระที่เคาร์เตอร์ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาด้วยแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระธรรมเนียมการสอบ)
                2.2  ชำระผ่านโมบายแบงค์กิ้ง
                       บจก. เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ เอ็กซเพิร์ท
                       บัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 005-7-06805-8
       (โดยระบุชื่อนักเรียนตรงบันทึก หรือ Note และส่งหลักฐานมายังไลน์ @edudeethailand)
      3.  ทางโครงการจะแจ้งห้องสอบให้แก่นักเรียนอีกครั้งทางอีเมล์
      4.  นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน รวมทั้งนำเครื่องเขียนและนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน  มาเพื่อแสดงตนในวันสอบ
ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนฯ ที่ศูนย์สอบภูมิภาค
        2. นักเรียนสามารถสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานตามศูนย์สอบต่างๆ หรือโดยกรอก ใบสมัครสอบ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบให้กับอาจารยืผู้ประสานงาน
        3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
        4. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
        5. นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนจะได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์แก่นักเรียนโดยตรงทางโทรศัพท์และทางอีเมล์
        โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2562-2563 โดย สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซ์เพิร์ท (EduDee) เราได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานในการดำเนินการสูงและมีการดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดจาก Council on Standards for International Education Travel (CSIET) เอ็ดยูดีกำเนินโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ แคนาดา ไอร์แลนด์ และอังกฤษ ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้น
นักเรียนและผู้ปกครองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ทาง
โทร                 02-0048828, 086-3859444
ไลน์                 @edudeethailand
อีเมล์                [email protected]
เว็บไซต์            http://www.edudee.co.th
เฟสบุ๊ก             www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม      edudee_education
แหล่งที่มา : dek-d.com/studyabroad