CPF ยืดเวลาเครดิตเทอม 30 วัน หนุนเอสเอ็มอีคู่ค้า

ซีพีเอฟ เดินหน้าปรับเวลาเครดิตเทอม 30 วัน ถึงกลางปี ช่วยคู่ค้า SMEs เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ฝ่าโควิด-19 ระลอกใหม่

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการ ด้านจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ได้ขยายเวลาการดำเนินโครงการ“Faster Payment” หรือลดระยะเวลาการชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการให้แก่คู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับสินค้าหรือบริการครบถ้วนและได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ออกไปจนถึงกลางปีนี้ เพื่อร่วมเสริมสร้างความแกร่งทางการเงินให้คู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยสามารถยืนหยัดฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ซึ่งโครงการ “Faster Payment”ได้เริ่มต้นเมื่อเดือน ต.ค. ปี63 โดยมีคู่ค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 6 พันรายทั่วประเทศ และมีผลตอบรับที่ดี มีส่วนช่วยคู่ค้า SMEs ที่ได้รับผลกระทบมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ช่วยต่อลมหายใจกิจการให้ดำเนินต่อได้ และบางรายยังมั่นใจขยายแผนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังให้การสนับสนุนและแบ่งปันมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติในป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้คู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟเพื่อสามารถรักษาสถานภาพการผลิตและการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยให้กับซีพีเอฟอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันให้ห่วงโซ่การผลิตอาหารของซีพีเอฟดำเนินการได้ไม่หยุดชะงัก

นางสาวนฤมล แสงมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอ็มพี ยูนิฟอร์ม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการผลิตชุดยูนิฟอร์มของพนักงานในสายการผลิตอาหาร กล่าวว่า โควิดระลอกแรก ทำให้ยอดขายลดลงกว่า 50%  ยาว 3-4 เดือน ส่งผลต่อสถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอ  แม้จะมีออเดอร์เข้ามาแต่ก็ไม่มีเงินทุน แต่โครงการ “Faster Payment” ให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

 

นายเสกภณ บุญเตชะธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอบคุณ 2562 จำกัด ผู้จัดหาวัสดุและเคมีภัณฑ์ ให้กับซีพีเอฟ กล่าวว่า โครงการ Faster Payment เป็นประโยชน์มาก ช่วยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เมื่อได้รับเงินรวดเร็วช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทขนาดเล็กให้ดีขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน สามารถลดภาระต้นทุนสินค้า จากการไม่ต้องกู้เงินจากแหล่งที่มีดอกเบี้ยสูง และทางบริษัทยังมีทุนรอนในการแสวงหาสินค้าใหม่ๆ เพื่อขยายลูกค้า สร้างยอดขายเติบโตได้อีกด้วย

 

 

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง