ขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามตลาดนัด หรือ ไลฟ์สดขาย Online ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย่างไร?

  รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี

ขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามตลาดนัด หรือ ไลฟ์สดขาย Online ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย่างไร?

    รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี

สรรพากรเปิดยื่นแบบ “TAX from Home” ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน

กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการและประชาชนทำธุรกรรมทางภาษีที่บ้าน “TAX from Home” ทั้งการลงทะเบียน ยื่นแบบ ชำระภาษีและคืนเงินภาษี ผ่านออนไลน์ ป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำของเชื้อ COVID-19 วันนี้ (19 พ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ…

สรรพากร ดัน “ดิจิทัลเซอร์วิส” รีดภาษีนิติบุคคลต่างชาติ

สรรพากร เผย ไทยหนุนผลักดันกฎหมาย “ดิจิทัลเซอร์วิส” เก็บภาษีบริษัทต่างชาติที่ให้บริการอีเซอร์วิสในไทย หวังสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงการจัดเก็บภาษี VAT และภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทต่างชาติ ที่มีรายได้จาการให้บริการอีเซอร์วิสในไทย โดยไม่ได้เข้ามาตั้งสำนักงานหรือออฟฟิตในไทย ว่า ยังติดเงื่อนไขของการเป็นประเทศสมาชิกสนธิสัญญาภาษีซ้อนที่ระบุให้นิติบุคคลเสียภาษีให้เพียงประเทศเดียว ที่นิติบุคคลนั้นเข้าไปตั้งออฟฟิตหรือสำนักงาน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้เกิดการทำธุรกิจแบบข้ามพรมแดนได้โดยไม่ต้องเข้าไปตั้งสำนักงานในประเทศนั้นๆ…

เกษียณสำราญด้วยการยื่นออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี

สรรพากร หาช่องออกกฎหมายรีดภาษีนิติบุคคลต่างชาติ

สรรพากร เผยแนวคิดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล – VAT บริษัทต่างชาติเข้ามาหารายได้ในไทย เดินหน้าหารือสถานทูต–หอการค้าต่างประเทศ เตรียมความพร้อมเก็บภาษีอีเซอร์วิส 1 ก.ย.นี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า แนวคิดเรื่องการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทต่างชาติ ที่เข้ามาหารายได้ในประเทศ แต่ไม่ได้เข้ามาตั้งสำนักงานหรือออฟฟิตในไทยนั้น ยังติดเงื่อนไขของการเป็นประเทศสมาชิกสนธิสัญญาภาษีซ้อน  ซึ่งระบุให้เสียภาษีให้เพียงประเทศเดียว ที่นิติบุคคลนั้นใช้ตั้งเป็นออฟฟิตหรือสำนักงาน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้เกิดการทำธุรกิจแบบข้ามพรมแดนได้โดยไม่ต้องเข้าไปตั้งสำนักงานในประเทศนั้นๆ ซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้หลายประเทศอยู่ระหว่างการหาแนวทางออกในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน  รวมถึงไทยด้วย โดยมีองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development ) หรือ OECD เป็นคนกลาง “แม้ที่ผ่านมามีบางประเทศออกกฎหมายดิจิทัลเซอร์วิส เพื่อจัดเก็บภาษีจากยอดขายของนิติบุคคลต่างชาติ ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถทำได้ เพราะมีประเด็นบางประเทศใช้มาตรการอื่นมากดดันเพื่อไม่ให้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้” ส่วนความคืบหน้า การบังคับใช้กฎหมายอีเซอร์วิส ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ย.64  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายลูก ระดับกฎกระทรวงและประกาศอธิบดี เพื่อวางแนวทางปฏิบัติ อาทิ การออกหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกส์, รายละเอียดการจดทะเบียนและการชำระภาษี เป็นต้น ซึ่งล่าสุดกรมฯ ได้เชิญผู้ประกอบการ อาทิ Facebook ,  Apple, Line มาหารือเพื่อวางแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และหลังจากนั้นจะมีการพูดคุยกับสถานฑูต และหอการค้าต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง ส่วนกรณีความกังวลว่าผู้ประกอบการจะผลักภาระไปให้ผู้บริโภคนั้น มองว่าขึ้นอยู่กับธุรกิจและการแข่งขันในตลาดซึ่งกรมฯไม่สามารถเข้าไปบังคับได้ พร้อมยืนยันกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบจากการต่างประเทศ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในผู้ประกอบการที่ให้บริการอีเซอร์วิสจากต่างประเทศ ได้แก่ การให้บริการดาวน์โหลด หนัง ภาพยนตร์  เพลง เกม สติกเกอร์ นายหน้า สื่อโฆษณา แพลตฟอร์มต่างประเทศที่ให้บริการในประเทศไทย เช่น   Apple…

สรรพากร พัฒนา My Tax Account ให้ตรวจสอบข้อมูลลดหย่อนภาษีออนไลน์

กรมสรรพากร พัฒนาระบบ My Tax Account ใหม่ ช่วยให้ผู้เสียภาษีเข้าถึงข้อมูล และบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆ ด้วยตนเองได้ถึง 9 รายการ ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91…

มีบ้านให้เช่า…ยื่นออนไลน์ก็ง่ายนะ

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี

รู้ก่อนใคร กฎหมาย e-Service ลงราชกิจจาฯ แล้ว

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี

ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีให้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่ 4)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและช าระภาษีอากรหรือน าส่งภาษีให้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่ 4) โดยที่ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในท้องที่บางจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติ และไม่สามารถยื่นรายการและชำระ ภาษีอากรหรือนำส่งภาษีภายในก าหนดเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว…

สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19

สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 รวมทั้งผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก…

เริ่ม 1 ก.ย. สรรพากร รีดภาษีอี-เซอร์วิส หนุนเก็บรายได้เพิ่ม 5 พันล้านบาท

สรรพากร เริ่มรีดภาษีอี-เซอร์วิส ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ 1 ก.ย.64 หนุนเก็บรายได้เพิ่ม 5 พันล้านบาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 กรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินการแก้ไขประมวลรัษฎากรตามแนวทางของ OECD…