จับตาหอบเงินกลับประเทศปีนี้ “สรรพากร” เปลี่ยนเกมภาษี 1 ม.ค. 2567

จับตาหอบเงินกลับประเทศปีนี้ “สรรพากร” เปลี่ยนเกมภาษี 1 ม.ค. 2567 เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก เมื่อคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.161/2566 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงประกาศเมื่อวันที่ 15…

ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย! สรรพากรปิดช่องเลี่ยงภาษีลงทุนนอกทำวงการตลาดทุนสับสน

ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย! สรรพากรปิดช่องเลี่ยงภาษีลงทุนนอกทำวงการตลาดทุนสับสน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักลงทุนไทยหันไปลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศกันมากขึ้น เพราะผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นไทย หุ้น บจ.ตลาดนอกน่าสนใจกว่า แต่ในแง่ภาษี ต้องบอกว่ากรมสรรพากรมีการเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้จากต่างประเทศอยู่แล้ว แต่ก็มีการตีความของเจ้าพนักงานสรรพากรแตกต่างกันไป ล่าสุด อธิบดีกรมสรรพากร ได้ลงนามในคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.161/2566 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้…

‘ สรรพากร’ ชี้ เก็บภาษีเงินได้ต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการ ‘เก็บภาษีทับซ้อน’

‘ สรรพากร’ ชี้ เก็บภาษีเงินได้ต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการ ‘เก็บภาษีทับซ้อน’ สรรพากร ยันแผนเก็บภาษีรายได้จากต่างประเทศ ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2567 ชี้ ไม่ได้เป็นการเก็บภาษีที่ทับซ้อน หากใครมีการเสียภาษีที่ประเทศต้นทางที่มีอนุสัญญาร่วมกันอยู่แล้ว ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีที่ไทยเพิ่มอีก    …

อธิบดีสรรพากรรับลูกนายกฯ หาทางเก็บภาษีมรดกเพิ่ม

อธิบดีสรรพากรรับลูกนายกฯ หาทางเก็บภาษีมรดกเพิ่ม อธิบดีสรรพากรเผยรับการบ้านจากนายกฯ เรื่องภาษีมรดกเก็บได้น้อย ระบุเตรียมชงแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บ แย้มมีโอกาสปรับอัตราใหม่ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า เรื่องภาษีมรดกที่นายกรัฐมนตรีระบุว่า จัดเก็บได้ค่อนข้างน้อยนั้น กรมสรรพากรก็ได้รับการบ้านจากนายกรัฐมนตรีมาแล้ว หลังจากนี้จะทำรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมรดกกลับไปอีกที “ภาษีมรดก ตอนแรกที่ออกมา…

ปิดช่อง”เศรษฐี”เลี่ยงภาษี สรรพากรให้นำเงินได้เข้าประเทศต้องคำนวณรายได้

ปิดช่อง”เศรษฐี”เลี่ยงภาษี สรรพากรให้นำเงินได้เข้าประเทศต้องคำนวณรายได้ สรรพากรปิดช่อง”เศรษฐี”เลี่ยงภาษี กำหนดให้นำเงินได้มาคำนวณเป็นรายได้ชำระภาษี เมื่อนำรายได้เข้าประเทศ ยันเป็นหลักสากลที่ไทยยกเว้นมานาน ทำให้เกิดช่องโหว่ในการเลี่ยงภาษี ชี้สร้างความเป็นธรรมในระบบ ประกาศของกรมสรรพากรล่าสุดที่ออกมาเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2566 ทำเอานักลงทุนและผู้ที่มีรายได้ในต่างประเทศต้องหยิบขึ้นมาอ่านอย่างละเอียด เพราะกรมสรรพากรมีแผนจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร โดย กรมสรรพากรมีคำสั่งให้ บุคคลซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากรที่มีเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรในปีภาษีดังกล่าว และได้นำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้าประเทศไทยในปีภาษีใดก็ตาม ให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องนำเงินได้พึงประเมินเหล่านี้มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี ตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากรในปีภาษีที่ได้นำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศ แหล่งข่าวจากกรมสรรพากร  กล่าวอธิบายเรื่องนี้ว่า โดยหลักสากลของการจัดเก็บภาษีเงินได้ คือ เงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เมื่อนำกลับเข้าประเทศไม่ว่าจะปีไหน ก็จะต้องนำมาคำนวณภาระภาษีในประเทศ กรณีของไทยนั้น เดิมกฎหมายกำหนดว่า ผู้มีเงินได้ในต่างประเทศในปีใด หากนำเข้ามาในประเทศในปีนั้น จะต้องนำมาคำนวณภาระภาษี แต่หากนำเข้ามาในปีถัดไป หรือ ปีต่อๆไป จะไม่มีภาระภาษี จึงเกิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาระภาษี ดังนั้น กรมฯจึงต้องปิดช่องโหว่ดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยเป็นสมาชิก Global Forum และไทยได้มีการออกกฎหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินและภาษีกับประเทศสมาชิก ทำให้ต่อไปกรมสรรพากรสามารถรู้ข้อมูลเงินได้ของคนไทยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ จึงควรมีการเก็บภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม อย่างไรก็ดี มีคำถามว่า หากผู้มีเงินได้ซึ่งได้เสียภาษีที่ประเทศต้นทางแล้ว จะต้องเสียภาษีในประเทศด้วยจะเป็นการเสียภาษีที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ แหล่งข่าวกล่าวว่า ในส่วนประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย และรายได้นั้นได้เสียภาษีในต่างประเทศแล้วจะได้รับยกเว้นหรือไม่อย่างไรก็เป็นไปตามที่กำหนดในอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ สำหรับระยะเวลาการนำข้อกำหนดดังกล่าวมาใช้ กรมสรรพากรได้ให้เวลาเตรียมตัวพอสมควร โดยจะเริ่มใช้สำหรับเงินได้ปี 2567 ถ้ากรณีเป็นบุคคลธรรมดาก็เสียภาษีในปี 2568 ส่วนเม็ดเงินภาษีที่จะได้นั้นยังประเมินไม่ได้ เนื่องจาก ที่ผ่านมา เราไม่เคยจัดเก็บได้ และไม่เคยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเงินได้ระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อเราเริ่มจัดเก็บภาษีดังกล่าวในปีหน้า เราจึงจะมีข้อมูลดังกล่าว…

เช็กด่วน! สรรพากรออกคำสั่งให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนต่างประเทศ เมื่อนำกลับไทยไม่ว่าจะเป็นปีไหนต้องนำมาคำนวณเพื่อยื่นภาษีเงินได้

เช็กด่วน! สรรพากรออกคำสั่งให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนต่างประเทศ เมื่อนำกลับไทยไม่ว่าจะเป็นปีไหนต้องนำมาคำนวณเพื่อยื่นภาษีเงินได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้เผยแพร่คำสั่งที่ ป.16ง/2566 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 43 (2) แห่งประมวลรัษฎากร มีเนื้อหาระบุว่า เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนำผู้อยู่ในประเทศไทย…

ค้นเครือข่าย “กำนันนก” พบปืน 15 กระบอก ไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยฮั้วประมูลก่อสร้าง

ค้นเครือข่าย “กำนันนก” พบปืน 15 กระบอก ไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยฮั้วประมูลก่อสร้าง ค้นเครือข่าย “กำนันนก” พบปืน 15 กระบอก กระสุนกว่า 200 นัด ไม่พบตัวเจ้าของธุรกิจ-ถูกจับตาฮั้วประมูล ตำรวจสอบสวนกลาง…

ราชกิจจาฯประกาศ ต่ออายุ ‘ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม’ VAT 7% อีก 1 ปี สิ้นสุด ก.ย.67

ราชกิจจาฯประกาศ ต่ออายุ ‘ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม’ VAT 7% อีก 1 ปี สิ้นสุด ก.ย.67 ราชกิจจาฯประกาศ ต่ออายุ ‘ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม’ อีก 1 ปี…

ครม. เคาะต่ออายุ ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% อีก 1 ปี

ครม. เคาะต่ออายุลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ออกไปอีก 1 ปี เริ่ม 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง…

“ตำรวจไซเบอร์” จับแก๊งคอลฯ อ้างสรรพากร หลอกกดลิงก์ สูญเงินเกือบ 2 ล้าน

  “ตำรวจไซเบอร์” จับแก๊งคอลฯ อ้างสรรพากร หลอกกดลิงก์ สูญเงินเกือบ 2 ล้าน “ตำรวจไซเบอร์” ตามรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างเป็นสรรพากร หลอกเหยื่อกดลิงก์ ดูดเงินผ่านแอปฯ สูญเกือบ 2 ล้านบาท…

BCP แจ้ง BCTC รับไลเซนส์ “ศูนย์บริหารเงิน”

นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยผ่านสารสนเทศ อ่านเรื่องนี้ต่อที่: https://www.kaohoon.com/news/626834 แหล่งที่มา https://www.kaohoon.com/news/626834…

จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างเป็นสรรพากร ส่งลิงก์หลอกเหยื่อสูญเงินเกือบ 2 ล้าน

จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างเป็นสรรพากร ส่งลิงก์หลอกเหยื่อสูญเงินเกือบ 2 ล้าน ตำรวจไซเบอร์ จับบัญชีม้า ร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร หลอกส่งลิงก์ปลอม กรมสรรพากร ให้เหยื่อกดสูญเงินเกือบ 2 ล้าน พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง…