Canadian Imperial College ประเทศแคนาดา มอบทุนสนับสนุนเรียนต่อป.ตรี

 Canadian Imperial College เป็นมหาวิทยาลัยในเมืองเอดมันตัน เมืองหลวงของรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ซึ่งเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม ศูนย์กลางการปกครอง และศูนย์กลางทางการศึกษา ที่สำคัญคือเป็นเมืองที่ค่าครองชีพเป็นมิตรกว่าเมืองอื่นๆ ในแคนาดาด้วยค่ะ และสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยก็มีทุน “Entrance Scholarship” สนับสนุนด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าทุน

ทุนสนับสนุนการศึกษามูลค่า $2,000

คุณสมบัติ

– ผู้ที่สามารถสมัครทุนได้จะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นพลเมือง พาสปอร์ต
– สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีก่อนปิดรับสมัคร
– ทุนนี้จะขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยที่กรอกมาด้วย หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างเกรดที่ระบุเองกับในทรานสคริปต์ ทางสถาบันจะงดเว้นการมอบทุน
– มีผลวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 78 และทุกพาร์ตจะต้องไม่ต่ำกว่า 19 หรือมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในทุกแบนด์

วิธีการสมัคร

ทุนนี้เป็นทุนที่พิจารณาโดยอัตโนมัติ ผู้ที่สนใจสมัครทุนไม่ต้องส่งใบสมัครแยก แต่จะต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่ Canadian Imperial College ก่อน ถึงจะได้รับการพิจารณาค่ะ (สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่)

ปิดรับสมัคร: เดือนธันวาคม 2019
cr. https://www.dek-d.com/studyabroad/54000/