ALL แข็งแกร่ง โชว์ชำระหุ้นกู้ตามนัดเต็มจำนวน 267.5 ล้าน

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลอปเม้นท์ เผยหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดชำระเมื่อ 23 เม.ย. 2564 จำนวน 267.5 ล้านบาท ได้ชำระเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว พร้อมเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ พ.ค.นี้และยังมุ่งพัฒนาโครงการอสังหาฯ แนวรายต่อเนื่อง

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า หุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 267.5 ล้านบาท โดย ALL ได้ดำเนินการชำระด้วยเงินของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

พร้อมเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในเดือนพฤษภาคม เป็นหุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ เกิดขึ้นขณะนี้ เป็นการระบาดระลอกที่ 3 แล้ว อย่างไรก็ดี บริษัท ยังคงเป้าหมายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้วางแผนขยายโครงการแนวราบเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง