After You เปิดให้จองหุ้น IPO ที่ราคา 4.50 บาท

After You เปิดให้จองหุ้น IPO ที่ราคา 4.50 บาท

After You เปิดให้จองหุ้น IPO ที่ราคา 4.50 บาท

Stock2morrow

สนับสนุนเนื้อหา

After You หรือ AU ร้านขนมหวานและเบเกอรี่ชื่อดัง เข้าตลาดหุ้น พร้อมเปิดจองราคาขาย IPO หุ้นละ 4.50 บาท เปิดจองภายใน 14-16 ธ.ค. 59 คาดว่าจะเช้าซื้อขายในตลาดในตลาด MAI ในวันที่ 23 ธ.ค.นี้

001

สถานการณ์ล่าสุดของบริษัท After You?

ปัจจุบัน บมจ.อาฟเตอร์ ยู

มีทุนจดทะเบียน 72.5 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 56 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 0.1 บาทต่อหุ้น

002

AU ดำเนินธุรกิจจำหน่ายขนมหวานและเบเกอรี่มาแล้วกว่า 9 ปี โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของหวานและเครื่องดื่มกว่า 100 รายการ

โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • ธุรกิจร้านขนมหวาน
  • ธุรกิจการบริหารจัดงานนอกสถานที่และรับจ้างผลิตขนมหวานและเบเกอรี่ให้แก่ร้านอาหาร งานเลี้ยงสังสรรค์ งานกิจกรรมต่าง ๆ

ล่าสุด ร้าน After You มีจำนวน 18 สาขา, และร้าน Maygori จำนวน 2 สาขาด้วยกัน

003

 

วัตถุประสงค์ในการระดมทุน

เพื่อนำมาใช้ในขยายธุรกิจให้เติบโต รวมทั้งการขยายสาขาร้านอาฟเตอร์ ยู ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต่อไปถึงต่างประเทศ โดยที่มีการขยายกำลังการผลิต และสายการผลิตสินค้าขนมหวานโดยการนำเครื่องจักรมาใช้ในโรงงานเพิ่มขึ้น และรวมไปถึงการสร้างศูนย์ฝึกอบรมพนักงานและศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนนำไปชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่อไป

 

การเสนอขายหุ้น IPO ของอาฟเตอร์ ยู (AU)

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวนไม่เกิน 165 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 22.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โครงสร้างการถือหุ้นหลังจากเสนอขายหุ้น IPO

กลุ่มนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ ร้อยละ 38.5

กลุ่มนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ร้อยละ 31.5

ประชาชนทั่วไป รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ 2 ราย ร้อยละ 29.5

กรรมการ ร้อยละ 0.2  และผู้บริหาร/พนักงาน ร้อยละ 0.3

 

004

 

 ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร?

– ผลประกอบการของ AU  งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมีรายได้ 440.9 ล้านบาท  มีอัตราการเติบโต 54.1 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งที่มีรายได้ 286.2 ล้านบาท  และมีกำไรสุทธิ 75 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 101.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 37.2 ล้านบาท โดยมีปัจจัยมาจากยอดขายสาขาเดิมที่เติบโตขึ้นทั้งความนิยมในเมนูใหม่และการเปิดสาขาใหม่

 

005

 

แผนธุรกิจในอนาคต?

ภายในปี 2561 มีแผนจะมีสาขาเพิ่มเป็น 30 สาขา จากปัจจุบันที่ 20 สาขา แล้วในปี 2560  บริษัทตั้งเป้าจะรักษาอัตรากำไรสุทธิ ให้อยู่ที่ 17%   และ เปิดเปิดสาขาใหม่ ประมาณ 5-7 สาขา ใช้เงินลงทุนสาขาละ 4.5-7.5 ล้านบาท รวมถึงขยายช่องทางจัดหน่ายสินค้าให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้นด้วยเช่นกัน

 

ผลต่อนักลงทุนรายย่อย?

ทั้งนี้ อาฟเตอร์ ยู : AU ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นผู้จัดหน่ายหุ้น IPO และแต่งตั้ง บล. ธนชาต และ ไทยพาณิชย์ เป็นผู้ร่วมจำหน่ายด้วย

อย่างไรก็ดี นักลงทุนคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกับหุ้นขนมหวาน ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ถึงกับต้องรอคิวกันเข้าร้าน บวกกับกระแสหุ้นขนมหวานก็ได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบันล้มหลาม จนมีความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงกับหุ้น AU น้องใหม่นี้

ดังนั้น นักลงทุนคงต้องดูกันยาว ๆ ต่อไปว่า AU จะสามารถเติบโตทั้งยอดขายและจำนวนสาขาได้ตามแผนที่วางไว้ได้หรือไม่  และจะสามารถรักษากำไรและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้มากน้อยเพียงใด? เนื่องจากว่าธุรกิจนี้ถือได้ว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : stock2morrow