7 ค่าลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน

7 ค่าลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน

7 ค่าลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน

MoneyGuru

สนับสนุนเนื้อหา

การเสียภาษีเงินได้ประจำปี เป็นภาระที่น่าหนักใจของมนุษย์เงินเดือนทุกคนนะคะ เมื่อถึงเวลาที่ต้องยื่นแบบรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่กฎหมายภาษีของประเทศไทยก็ยังมองเห็นว่า คนแต่ละคนอาจมีภาระไม่เท่ากัน การใช้จ่ายก็อาจต่างกัน จึงได้สร้างค่าลดหย่อนและการยกเว้นภาษีเงินได้ขึ้น ทำให้บุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเสียภาษีน้อยลง ดังนั้น MoneyGuru.co.th จึงมานำเสนอ 7 ข้อ ว่ามีอะไรบ้าง ให้คุณผู้อ่านได้รับทราบกันค่ะ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ก่อนที่จะเสียภาษี คุณจะต้องคำนวณรายได้สุทธิของแต่ละคนเสียก่อน จึงต้องมีการหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวออกไป ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนตัวกฎหมายจะลดหย่อนภาษีให้ 30,000 บาทเลยทีเดียวค่ะ เมื่อหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว ก็จะได้เป็นเงินได้สุทธิในการคำนวณฐานภาษีต่อไป

คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้
ถ้าคุณมีสามีหรือภรรยาที่ไม่มีเงินได้ แล้วคุณต้องทำงานหารายได้คนเดียวเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว กฎหมายก็ลดหย่อนภาษีให้อีก 30,000 บาทเลยค่ะ เพื่อให้คุณสามารถนำเงินที่ลดหย่อนได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวต่อไป

บุตรที่ศึกษาในประเทศ และบุตรที่ไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาในต่างประเทศ
กรณีบุตรที่ศึกษาในประเทศ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้คนละ 17,000 บาท ส่วนบุตรที่ไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาในต่างประเทศ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้คนละ 15,000 บาท

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาทในปีภาษี
การเลี้ยงดูบิดารมารดายามแก่เฒ่าเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย ในจุดนี้รัฐก็ได้มองเห็นความสำคัญของการเลี้ยงดูบิดามารดา จึงให้สามารถลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดาได้คนละ 30,000 บาท

ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
ในกรณีที่ผู้มีเงินได้ต้องเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ คนละ 60,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันชีวิต
สำหรับผู้มีเงินได้ สามารถได้รับการลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาทได้รับการยกเว้น แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ครับ ส่วนคู่สมรสของผู้มีเงินได้ สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา ของผู้มีเงินได้ และบิดา มารดา ของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้
ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

เป็นข้อมูลสำคัญในการลดหย่อนภาษีของเหล่ามนุษย์เงินเดือนนะนะ ลองอ่านดู แล้วตรวจสอบว่าตนเองสามารถลดหย่อนอะไรได้บ้าง และหากคุณอยากรับข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ การเงิน สินเชื่อ บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ ก็สามารถกด Subscribe เพื่อรับสาระความรู้แบบนี้จาก MoneyGuru.co.th ได้เลยค่ะ เราจะส่งตรงถึงอีเมลของคุณทุก ๆ สัปดาห์