5 สาเหตุที่ ผู้ชายหันไปกินกันเอง!

5 สาเหตุที่ ผู้ชายหันไปกินกันเอง!

5 สาเหตุที่ ผู้ชายหันไปกินกันเอง!

Admin GMM25 51575 Views

1. ปัจจัยทางชีววิทยา ส่วนมาก Born to be ชอบผู้ชายมาตั้งแต่จำความได้ เห็นแล้วกระปรี้กระเปร่า ซู่ซ่าา

2. โดนหญิงหักอก แล้วไปปรึกษาเพื่อนผู้ชาย เพราะเวลามีปัญหาจะเข้าใจกันมากกว่าผู้หญิง รับฟังเข้าใจกันได้ทุกเรื่องจริงๆ เลยหันมาชอบกันเอง

3. ติดใจเพราะได้ลองมีอะไรกับผู้ชาย มีผู้เข้ามาอ่อยเลยลอง สุดท้ายติดใจ! ก็เลยผันตัวเปลี่ยนมาชอบผู้ชาย

4. ชอบหุ่นผู้ชาย เวลามองหุ่นผู้ชาย พอเห็นบ่อยเข้าๆก็เริ่มชอบ และรู้สึกมีอารมณ์มากกกว่าหุ่นผู้หญิง

5. สภาพแวดล้อม สังคมและการเลี้ยงดูในครอบครัว และขาดต้นแบบที่เป็นเพศชาย

รูปจาก : สงครามแย่งผู้  To Be Continueก ตอนลงเอย