5 ทักษะที่เหล่า Database Administrator ต้องมีในยุคของ Cloud

การมาของ Cloud นั้นถือว่าเป็นการพลิกโฉมของระบบ IT Infrastructure ระดับองค์กรในหลายๆ แง่มุม และก็ทำให้เหล่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นต้องปรับตัวศึกษาเทคโนโลยีและแนวทางใหม่ๆ กันอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นก็คือ Database Administrator (DBA) ซึ่งทางเว็บ Pythian ได้ออกมาเขียนเนื้อหาถึง 5 ทักษะที่เหล่า DBA ต้องมีในยุคของแล้ว และทางทีมงาน TechTalkThai เห็นว่าน่าสนใจดีจึงขอนำมาสรุปและเสริมเนื้อหาเป็นภาษาไทยให้ได้อ่านกันดังนี้ครับ

Credit: ShutterStock.com

 

1. ต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ให้บริการ Cloud แต่ละรายได้

หนึ่งในเทคโนโลยีที่เหล่าผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่มีและแตกต่างกันนั้นก็คือ Database ในส่วนของ DBaaS ในขณะเดียวกันองค์กรก็ยังสามารถเลือกใช้บริการ IaaS มาสร้างเป็น Database Server บน Cloud ได้เช่นกัน และสถาปัตยกรรมการทำงานที่มีให้เลือกนั้นก็หลากหลาย หน้าที่ของ DBA ส่วนหนึ่งจึงเป็นการทำความเข้าใจในเทคโนโลยีของ Cloud Provider แต่ละรายให้ดี จนสามารถประเมินและให้คำแนะนำเชิงเทคนิคและค่าใช้จ่ายได้ในกรณีที่ทีมงานเกิดความสนใจในการย้ายขึ้นไปใช้เทคโนโลยี Cloud ขึ้นมา

 

2. ต้องมีความสามารถในการ Migrate ระบบ Database ขึ้นไปยังบริการ Cloud

สิ่งถัดมาที่ DBA ต้องเรียนรู้นั้นก็คือวิธีการในการย้ายระบบฐานข้อมูลขึ้นไปยัง Cloud ทั้งในแง่ของการเตรียมตัวก่อนย้าย, การย้ายจริง, การดูแลรักษา Database บน Cloud ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และหากระบบ Cloud นั้นๆ ถูกใช้งานในฐานะของ Disaster Recovery ก็ต้องเตรียมขั้นตอนในการสลับระบบต่างๆ ให้เกิด Downtime ให้น้อยที่สุดให้ได้ด้วย

 

3. ต้องมีความรู้เชิงลึกในการทำ Capacity Planning มากขึ้น

ในสมัยก่อน DBA อาจคุ้นชินกับการขยายระบบแบบรายเดือนหรือรายปี แต่ในทุกวันนี้เมื่อ Database ย้ายไปอยู่บน Cloud ทาง DBA นั้นก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งการขยายระบบและลดขนาดระบบกันแบบรายวันแทน ทั้งในมุมของประสิทธิภาพ, ความจุ และจำนวนสาขาสำรอง เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันให้ได้ไปพร้อมๆ กัน รวมถึงการรับมือกรณีที่อาจมี Workload จำนวนมหาศาลเกิดขึ้นอย่างชั่วขณะ เช่น ฤดูกาลขายของออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ประเด็นเหล่านี้ก็ทำให้เหล่า DBA ต้องเตรียมพร้อมที่จะวางแผนล่วงหน้ากันมากขึ้นนั่นเอง

 

4. ต้องมีประสบการณ์สูงขึ้นในด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย

การควบคุมค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องเปลี่ยนจากงานเชิงรับที่รอรับ Feedback ในแต่ละเดือนแล้วจึงคิด กลายเป็นงานเชิงรุกที่ต้องวางแผนล่วงหน้าอยู่เสมอ รวมถึงเพิ่มขั้นตอนในการทำ Database Optimization เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาพรวมในระยะยาวให้ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ระบบ Cloud มีให้ใช้งานได้อย่างแตกต่างกัน ยิ่ง DBA มีความเก่งกาจมากเท่าไหร่ องค์กรก็จะยิ่งลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นเท่านั้น

 

5. ต้องประเมินให้ได้ว่าเมื่อใดควร Outsource งานทางด้าน DBA ออกไป

การ Outsource ภาระหน้าที่ของ DBA บางส่วนออกไปให้กับเหล่าผู้ให้บริการ DBaaS หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Database จากภายนอกช่วยดูแลนั้นก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบ IT นั้นต้องถูกผู้ใช้งานหรือลูกค้าภายนอกองค์กรเข้าถึงและส่งผลกระทบต่อยอดขายหรือภาพลักษณ์โดยตรง งานของ DBA จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง และบางระบบฐานข้อมูลบน Cloud เองนั้นก็มีความซับซ้อนสูง การใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้โดยเฉพาะเพื่อเติมเต็มความต้องการขององค์กร และให้ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรขยับบทบาทไปเป็นการดูแลภาพรวม, ดูแลเชิงนโยบาย หรือใช้เวลาในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ แทนก็เป็นทางเลือกที่น่าพิจารณา

 

นอกจากนี้ทาง Pythian ยังได้มี Whitepaper ที่เจาะลึกในประเด็นการทำ Database Management บน Cloud นั้นเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างให้ได้ศึกษากันที่ http://resources.pythian.com/evolving-role-of-dbas-in-the-cloud-whitepaper ด้วยครับ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อศึกษาได้ทันที

 

ที่มา: https://www.pythian.com/blog/5-key-things-you-should-expect-from-your-modern-dba-team-in-the-era-of-cloud/