4.ของดีประจำจังหวัดยะลา

หมี่อบแห้ง
              หมี่อบแห้งสีเหลืองไข่ ซึ่งเป็นของดีขึ้นชื่อของอำเภอเบตง จังหวัดยะลาหมี่เบตงนั้นเป็นอาหารแห้งประจำครัวชาวสวนอย่างบ้านเราเนื่องจากสะดวกในการหยิบใช้ทำอาหารแบบไม่ต้องไปจ่ายตลาดทุกวัน.
เงาะลิ้นจี่
              เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา จังหวัดให้อำเภอต่างๆนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย ซุ้มของอำเภอเบตงนำผลไม้ที่กล่าวนี้จำหน่าย กิโลกรัมละ 25 บาทขายดิบ ขายดี สอบถามชื่อจากคนขายก็ไม่ทราบชื่อจริงๆบอกว่าเงาะลิ้นจี่ ดูรูปเล่นๆเผื่อว่าท่านไปพบเห็นที่ไหนจะได้จำได้ว่า..ออเงาะป่า หรือเงาะลิ้นจี่
กล้วยหิน
              จังหวัดยะลา กล้วยหินฉาบ กล้วยหินฉาบ จะมีคุณลักษณะเฉพาะที่มีความแข็งกว่ากล้วยชนิดอื่น ทำให้เก็บรักษาไว้ได้นาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จึงได้รวมตัวกันทำการแปรรูปกล้วยหินเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล้วยหินฉาบเค็ม กล้วยหินฉาบหวานและอื่นๆ ออกวางจำหน่ายจนได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจนปัจจุบันถือว่ากล้วยฉาบหินเป็นของฝากจังหวัดยะลา
ส้มโชกุน
                แหล่งปลูกส้มโชกุนที่มีคุณภาพดีที่สุด.. ต้องที่อำเภอเบตง เพราะที่นั้นมีลักษณะพิเศษ พื้นที่เป็นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน  ดินเป็นดินร่วน อุณหภูมิประมาณ20-27 องศา(อากาศเย็นสบาย) ปริมาณน้ำฝน2,000 มิลลิลิตร/ปีครั้งเมื่อผมทำงานอยู่ที่อำเภอเบตง เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว พรรคพวกที่ยะลาสั่งซื้อส้มโชกุนบ่อยมาก
ลองกอง
                 ลองกอง เป็นลางสาดพันธุ์หนึ่งชนิดที่เปลือกหนาและยางน้อย โดยลางสาดเป็นไม้ต้นชนิด Lansium domesticum Corr?a ในวงศ์ Meliaceae ผลกลม ๆ ออกเป็นพวง กินได้ เม็ดในขมลางสาดนั้นเชื่อว่าเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากบริเวณหมู่เกาะมลายู อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และภาคใต้ของไทย มีหลายชื่อ อาทิ ลังสาด, ดูกู โดยชื่อ “ลางสาด” หรือ “ลังสาด” นั้นมาจากภาษามาเลย์ว่า “langsat”, ชื่อ “ดูกู” มาจากภาษา
อินโดนีเซียว่า “duku” และชื่อ “ลองกอง” มาจากภาษายาวีว่า “ดอกอง
จดทะเบียนบริษัทจังหวัดยะลา
รับจดทะเบียนบริษัทยะลา
รับจดทะเบียนบริษัท