3 อาชีพที่ไฟแนนซ์ไม่อนุมัติหรืออนุมัติยากมาก

3 อาชีพที่ไฟแนนซ์ไม่อนุมัติหรืออนุมัติยากมาก

3 อาชีพที่ไฟแนนซ์ไม่อนุมัติหรืออนุมัติยากมาก

     การงานอาชีพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์โดยตรง เนื่องจากอาชีพที่มีรายรับเป็นประจำทุกเดือน มีความมั่นคงสูง ก็จะมีโอกาสได้รับการอนุมัติสูง แต่ปัจจุบันยังมีอีกหลายอาชีพที่ไฟแนนซ์ยอมอนุมัติยากมาก หรือแทบจะไม่มีโอกาสได้รับอนุมัติเลย จะมีอะไรบ้าง Sanook Auto จะพาไปรู้จักกัน

อาชีพที่ไฟแนนซ์มักไม่อนุมัติสินเชื่อรถยนต์

     1. อาชีพสีเทา – ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้จากหวยใต้ดิน,​ เปิดบ่อนการพนัน, การปล่อยเงินกู้นอกระบบ และอาชีพที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายต่างๆ โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์มักจะน้อยมาก

     2. ธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ – ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจที่มีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้าน รวมถึงการประกอบธุรกิจออนไลน์ หากว่าไม่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ (หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าจดทะเบียนการค้า) ก็มักจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์ เนื่องจากถูกมองว่าไม่มีความมั่นคง ไม่มีหลักแหล่งกิจการที่ชัดเจน และไม่สามารถตรวจสอบแหล่งรายได้อย่างตรงไปตรงมา เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกงได้

     3. อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ – อันที่จริงแล้วผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ Freelance ยังพอมีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เพียงแต่จะมีเงื่อนไขมากกว่าผู้ที่ทำงานประจำนิดหน่อย โดยจะต้องเน้นเอกสารที่แสดงถึงรายรับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง (เช่น Statement บัญชีธนาคาร) รวมถึงหลักฐานการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ เช่น สัญญาว่าจ้าง, ใบเสนอราคา, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย, หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีมีสังกัดชัดเจน), สัญญาเช่าสถานที่, โฉนดที่ดิน, ภาพถ่ายหน้าร้าน และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพของผู้กู้แต่ละราย

     สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ไม่มีสลิปเงินเดือน นอกจากการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงินอย่างแน่นหนาแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการนำเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพเข้าสู่ระบบของธนาคาร เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบนั่นเอง

แหล่งที่มา https://www.sanook.com/ 

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร

3 อาชีพที่ไฟแนนซ์ไม่อนุมัติหรืออนุมัติยากมาก

     การงานอาชีพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์โดยตรง เนื่องจากอาชีพที่มีรายรับเป็นประจำทุกเดือน มีความมั่นคงสูง ก็จะมีโอกาสได้รับการอนุมัติสูง แต่ปัจจุบันยังมีอีกหลายอาชีพที่ไฟแนนซ์ยอมอนุมัติยากมาก หรือแทบจะไม่มีโอกาสได้รับอนุมัติเลย จะมีอะไรบ้าง Sanook Auto จะพาไปรู้จักกัน

อาชีพที่ไฟแนนซ์มักไม่อนุมัติสินเชื่อรถยนต์

     1. อาชีพสีเทา – ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้จากหวยใต้ดิน,​ เปิดผ่อนการพนัน, การปล่อยเงินกู้นอกระบบ และอาชีพที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายต่างๆ โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์มักจะน้อยมาก

     2. ธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ – ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจที่มีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้าน รวมถึงการประกอบธุรกิจออนไลน์ หากว่าไม่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ (หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าจดทะเบียนการค้า) ก็มักจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์ เนื่องจากถูกมองว่าไม่มีความมั่นคง ไม่มีหลักแหล่งกิจการที่ชัดเจน และไม่สามารถตรวจสอบแหล่งรายได้อย่างตรงไปตรงมา เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกงได้

     3. อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ – อันที่จริงแล้วผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ Freelance ยังพอมีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เพียงแต่จะมีเงื่อนไขมากกว่าผู้ที่ทำงานประจำนิดหน่อย โดยจะต้องเน้นเอกสารที่แสดงถึงรายรับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง (เช่น Statement บัญชีธนาคาร) รวมถึงหลักฐานการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ เช่น สัญญาว่าจ้าง, ใบเสนอราคา, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย, หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีมีสังกัดชัดเจน), สัญญาเช่าสถานที่, โฉนดที่ดิน, ภาพถ่ายหน้าร้าน และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพของผู้กู้แต่ละราย

     สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ไม่มีสลิปเงินเดือน นอกจากการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงินอย่างแน่นหนาแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการนำเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพเข้าสู่ระบบของธนาคาร เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบนั่นเอง

แหล่งที่มา https://www.sanook.com

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร