20 ศัพท์อังกฤษสุดสั้น แต่เจอในข้อสอบบ่อยมาก

เวลาพูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความยาวเพียง 3 ตัวอักษร เราก็มักจะนึกถึงศัพท์ง่ายๆ อย่าง ant, bat, cat, dog หรือถ้าโตกว่านั้นก็จะนึกถึง any หรือ yet อะไรแบบนี้ แต่จริงๆ ไม่ได้มีแค่ศัพท์ง่ายๆ สมัยอนุบาลหรือประถมเท่านั้นนะคะที่เป็นคำสั้นๆ แบบนี้ ในข้อสอบระดับเข้ามหาวิทยาลัยเองก็มีคำสั้นๆ ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเยอะเหมือนกันค่ะ มาลองดูว่าเราเคยรู้จักมาแล้วกี่คำ

apt

[ADJ]
1. เหมาะสม เช่น apt description คำอธิบายที่เหมาะสม
2. มีความเป็นไปได้ที่จะทำบางอย่าง (ใช้กับ to infinitive) เช่น Am I apt to find him at school? มีความเป็นไปได้มั้ยที่ฉันจะเจอเขาที่้โรงเรียน
3. เฉลียวฉลาด, เรียนรู้เร็ว เช่น an apt student นักเรียนที่ฉลาด

awe

[N]
ความรู้สึกเคารพที่ปนกันระหว่างความกลัวและความชื่นชม เช่น The sight filled me with awe. สิ่งที่เห็นทำให้ฉันรู้สึกตกตะลึง
[V]
ทำให้รู้สึกกลัวเกรง เช่น As a scientist, this kind of thing inspires me and awes me. ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ อะไรแบบนี้ทำให้ฉันมีแรงบันดาลใจและทำให้ฉันกลัวเกรงได้ด้วย

coy

[ADJ]
1. ทำเป็นเขินอายหรือเรียบร้อย (มีจริตแบบอ่อยๆ) เช่น She treated him to a coy smile of invitation. เธอส่งยิ้มเขินอายให้เขาเป็นคำเชิญ
2. ลังเลที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟ เช่น She is coy about her age. เธอลังเลที่จะบอกเรื่องอายุ

dab

[V]
1. กดเบาๆ หลายๆ ครั้งโดยใช้วัตถุที่ซึมซับได้เพื่อทำความสะอาด ซับให้แห้ง หรือลงอะไรบางอย่าง (นึกภาพกดลิปสติกหัวฟองน้ำรัวๆ บนปาก) เช่น I dabbed my napkin at my mouth. ฉันซับปากด้วยกระดาษเช็ดปาก
2. ทาอะไรบางอย่างแบบเร็วแต่เบา เช่น He dabbed the ointment on the rash. เขาทายาลงบนผื่น
[N]
1. ปริมาณเล็กน้อย เช่น She licked a dab of chocolate from her finger. เธอเลียคราบช็อคโกแลตที่ติดนิ้ว
2. การแตะๆ ทาๆ อะไรลงบนพื้นผิว เช่น Apply concealer with light dabs. แตะคอนซีลเลอร์ลงบนผิวเบาๆ
20 ศัพท์อังกฤษสุดสั้น แต่เจอในข้อสอบบ่อยมาก

dew

[N]
1. น้ำค้าง เช่น The grass was wet with dew. หญ้าเปียกไปด้วยน้ำค้าง (เป็นนามนับไม่ได้) แต่ถ้าจะพูดถึงน้ำค้างแบบเดินๆ อยู่มีน้ำค้างหยกใส่หัวหยดนึง แบบนี้เป็นนามนับได้เอกพจน์ใส่ a ได้ค่ะ
2. ของเหลวที่เป็นเม็ดๆ และแวววาวคล้ายน้ำค้าง (เป็นนับได้เอกพจน์) Her body had broken out in a fine dew of perspiration. ร่างกายเธอมีเหงื่อผุดเป็นเม็ดๆ เกาะพราวเหมือนน้ำค้าง

dim

[ADJ]
1. สลัว, ครึ้ม เช่น Its big green eyes shone brightly in the dim light. ตาโตสีเขียวของมันส่องสว่างในแสงที่มืดสลัว
2. มองเห็นไม่ชัดหรือได้ยินไม่ชัด เช่น His eyes became dim. ตาของเราเริ่มพร่ามัว
3. ไม่แจ่มชัดในใจ เช่น I have a dim memory about that. ฉันมีความทรงจำที่พร่าเลือนเกี่ยวกับเรื่องนั้น
[V]
1. ทำให้สว่างน้อยลง เช่น The lights dimmed. ไฟหรี่ลง
2. ลดความจ้าของไฟหน้า เช่น The car’s headlights dimmed. ไฟหน้าของรถหรี่ลง

dye

[N]
สิ่งที่ใช้ย้อมสี เช่น blonde hair dye ยาย้อมผมสีทอง
[V]
ย้อมสี เช่น I dyed my hair black. ฉันย้อมผมเป็นสีดำ

era

[N]
1. ยุค (ช่วงเวลาที่ยาวนานและห่างไกลในประวัติศาสตร์) เช่น His death marked the end of an era. การตายของเขาคือจุดจบของยุคนั้น
2. ยุคสมัย (หน่วยทางเวลาของเหตุการณ์หนึ่งๆ) เช่น the communist era สมัยคอมมิวนิสต์
3. ยุค (แบบที่แบ่งตามหลักธรณี ซึ่งแบ่งย่อยต่อได้เป็น period) เช่น the Mesozoic era ยุคเมโซโซอิก
20 ศัพท์อังกฤษสุดสั้น แต่เจอในข้อสอบบ่อยมาก

hem

[N]
ชายผ้า, ริมผ้า, ส่วนที่ต้องพับเข้าไปแล้วเย็บเก็บให้เรียบร้อย เช่น the hem of her dress ชายผ้าชุดเดรสของเธอ
[V]
1. เย็บริมผ้า เช่น hem a border เย็บตรงขอบ
2. จำกัดพื้นที่ใครหรืออะไรบางอย่าง เช่น He was hemmed in by the tables. เขาถูกจำกัดพื้นที่โดยโต๊ะ/เขาถูกโต๊ะล้อมเอาไว้

irk

[V]
ทำให้รำคาญ, รบกวน เช่น It’s the way they talk which is irking me. วิธีการพูดของพวกเขาทำให้ฉันรำคาญ

jab

[V]
จิ้มแรงๆ, แทงเร็วๆ, ต่อยอย่างรวดเร็ว เช่น She jabbed him in his ribs. เธอต่อยเข้าไปที่ซี่โครงของเขา He jabbed at the air. เขาต่อยอากาศ
[N]
1. การต่อยแบบคมๆ และรวดเร็ว เช่น a jab in the stomach การต่อยแย็บเข้าไปที่ท้อง
2. ความรู้สึกเจ็บปวดแบบจี๊ดๆ จะเป็นเจ็บที่ร่างกายจริงๆ หรือจะเห็นคนที่แอบชอบเดินกับแฟนแล้วเจ็บจี๊ดๆ ในใจก็ได้ เช่น a jab of pain ความเจ็บจี๊ดๆ ที่ท้อง

loo

[N]
ห้องน้ำ (ภาษาแบบไม่เป็นทางการแบบบริติช) เช่น I’m going to the loo. ฉันจะไปห้องน้ำ
20 ศัพท์อังกฤษสุดสั้น แต่เจอในข้อสอบบ่อยมาก

mow

[V]
ตัดหญ้า เช่น I mowed the lawn yesterday. ฉันตัดหญ้าในสนามหญ้าเมื่อวาน

nod

[V]
1. พยักหน้า เช่น everyone nodded in agreement. ทุกคนพยักหน้าตกลง
2. ก้มหน้าหลับ เช่น She nodded over her book. เธอก้มหน้าหลับเหนือหนังสือ
[N]
การพยักหน้า เช่น answered with a slight nod ตอบโดยการพยักหน้าเล็กน้อย

odd

[ADJ]
1. แตกต่าง, ประหลาด เช่น He is very odd. เขาแปลกมาก
2. (เลข) คี่ เช่น 5 is an odd number. 5 เป็นเลขคี่
3. นานๆ จะเกิดขึ้นได้ เช่น I drink only on the odd occasion. ฉันดื่มเฉพาะบางโอกาสนานๆ ที

opt

[V]
เลือก เช่น We opt to study physics. เราเลือกที่จะเรียนฟิสิกส์
20 ศัพท์อังกฤษสุดสั้น แต่เจอในข้อสอบบ่อยมาก

pry

[V]
สอดรู้สอดเห็น, อยากรู้เรื่องคนอื่น เช่น I’m sick of you prying into the private lives of us. ฉันเบื่อจะตายแล้วกับที่เธอสอดรู้สอดเห็นเรื่องชีวิตส่วนตัวของพวกเรา
[N]
คนสอดรู้สอดเห็น หรือการสอดรู้สอดเห็น

sly

[ADJ]
เจ้าเล่ห์, ฉลาดแกมโกง เช่น He had a sly personality. เขามีนิสัยเจ้าเล่ห์

wit

[N]
1. ปัญญา, ความฉลาด เช่น He ignored her wit. เขามองข้ามความฉลาดของเธอ
2. ความมีไหวพริบในการคิดมุกตลกได้อย่างรวดเร็ว เช่น That comedian has a sharp tongue and a quick wit. ตลกคนนั้นมีฝีปากคมและหัวไวมาก
3. คนมีไหวพริบ พูดเก่งและมีไอเดียดี เช่น Mary is such a wit. แมรี่เป็นคนมีไหวพริบดี

woo

[V]
1. จีบ (มักให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกจีบ) หรือขอความรัก เช่น He wooed her with songs from her favorite movie. เขาจีบเธอด้วยเพลงจากภาพยนตร์โปรดของเธอ
2. แสวงหาการยอมรับ ความชมชอบ หรือการสนับสนุน เช่น The politician is trying to woo the support of residents. นักการเมืองพยายามแสวงหาการสนับสนุนจากชาวบ้าน