13 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคนแคนาดา

13 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคนแคนาดา

ภาษาอังกฤษแบบแคนาดามีลักษณะแตกต่างจากอังกฤษแบบบริติชและแบบอเมริกันอยู่บ้าง ส่วนมากมักสะกดตามแบบบริติช แต่ก็มีหลายคำที่ใช้แบบอเมริกัน และมีคำที่ใช้กันเองในแคนาดาโดยเฉพาะ ส่วนสำเนียงที่ใช้พูดนั้นจะค่อนไปทางอเมริกันมากกว่า แต่จะเหมือนอเมริกันตามภูมิภาคมากกว่าแบบที่เป็นสากล ลองมาดูความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนกันนะคะ

1. ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาสะกดคำประเภท colour, honour, flavour แบบบริติช คือมี -u อยู่ด้วย

2. ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาสะกด centre, theatre แบบบริติช ไม่ใช่ center, theater แบบอเมริกัน
3. ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาสะกดคำนามอย่าง defence, offence ลงท้ายด้วย -ce แบบบริติช (อเมริกันสะกดด้วย -se)
4. ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาสะกดคำที่ลงท้ายด้วย -ize และ -yze แบบอเมริกัน เช่น realize, paralyze ส่วนบริติชจะลงท้ายด้วย -ise, -yse
13 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคนแคนาดา
5. คำอย่าง travel, control, counsel, level เมื่อเติม suffix ข้างหลัง ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาจะเบิ้ลตัวท้ายไปอีกตัวเป็น travelled, controllable, counselling, levelled แบบบริติช (ส่วนอเมริกันจะไม่เบิ้ล)
6. ตัว Z ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาออกเสียงว่า เซ่ด (zed)
7. ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาออกเสียง -t- ในบางคำเป็น -d- เช่นเมือง Ottawa มักออกเสียงเป็น Oddawa คล้ายกับอเมริกัน
8. ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาออกเสียงคำว่า either และ neither ว่า ไอเธอร์ และ ไนเธอร์ ไม่นิยมออก อีเธอร์ กับ นีเธอร์
13 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคนแคนาดา
9. ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาออกเสียงคำว่า semi, anti, และ multi ว่า เซมิ, แอนติ, และมัลติ ไม่นิยม เซไม, แอนไท, มัลไท
10. ภาษาอังกฤษแบบแคนาดาใช้หน่วยระบบเมตริก แต่สำหรับส่วนสูงและน้ำหนักยังใช้เป็นฟุตและปอนด์อยู่ ส่วนอุณหภูมิอากาศใช้เซลเซียส แต่อุณหภูมิเวลาทำอาหารใช้ฟาเรนไฮต์
11. แคนาดาเรียกชั้นเรียนประถมและมัธยมแต่ละชั้นปีว่า grade one, grade two, … ไปเรื่อยๆ จน grade twelve (บริติชเรียก Year one อเมริกันเรียก First grade)
12. ระดับชั้นในมหาวิทยาลัย แคนาดาใช้ first year, second year, … ไม่ใช้พวก sophomore, junior แต่บางเมืองยังใช้ freshman หรือย่อเป็น frosh เพื่อพูดถึงปีหนึ่งอยู่บ้าง
13. ตั๋วเดินทางแบบไป-กลับ สามารถใช้ได้ทั้ง return แบบบริติช หรือ round-trip แบบอเมริกันก็ได้
13 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคนแคนาดา

นอกจากนี้ยังมีศัพท์น่ารู้จากแคนาดาอีกด้วยค่ะ เช่น

anglophone คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
francophone คนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
brown bread ขนมปังโฮลวีท
eh ไม่ใช่เอ๊ะหรือเอ๋อย่างเดียวแต่เป็นคำสร้อยหนึ่งของชาวแคนาดา จะแปลว่าใช่มั้ย, Okay?, please, บางทีนะ, ขอบคุณ, เป็นไงบ้าง, ไม่หรอ, อ้าวหรอ ฯลฯ ใช้สื่อได้หลายอย่างเลย
 cabin fever ความรู้สึกเหมือนโรคกลัวที่แคบที่อาจเกิดได้ในช่วงฤดูหนาวเมื่อต้องอยู่แต่ในบ้านหลายวันติดต่อกัน
bachelor ย่อจาก bachelor apartment คือห้องพักแบบมี 1 ห้องกับ 1 ห้องน้ำ คนอเมริกันเรียกว่าห้อง studio
fire hall คำเรียกของสถานีดับเพลิงในหลายๆ เมือง
parkade อาคารจอดรถที่มีหลายชั้น
 tin ใช้เรียกกระป๋องที่กว้างแต่แบน (มีความกว้างมากกว่าความสูง) ส่วน can ใช้เรียกกระป๋องที่ผอมสูง (มีความสูงมากกว่าความกว้าง)
ABM นิยมใช้มากกว่า ATM (แต่ ATM ก็ยังมีใช้อยู่เช่นกัน)
  garburator เครื่องกำจัดเศษอาหาร (ที่อื่นใช้ waste disposal หรือ garbage disposal)
loonie เหรียญ 1 ดอลลาร์แคนาดา
toonie เหรียญ 2 ดอลลาร์แคนาดา
pencil crayon ดินสอสี
แหล่งที่มา : www.dek-d.com