“ประกันสังคม” เผยยอดผู้ประกันตนลงทะเบียน ตรวจโควิด-19

จากการที่สำนักงานประกันสังคมดำเนินโครงการตรวจโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เพื่อให้บริการตรวจโควิด-19 เชิงรุกแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33, 39 และ 40 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วยที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน เป็นต้นมา โดยแต่ละวันสามารถตรวจได้วันละ 3,000 คน และมียอดผู้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ในวันที่ 17 เมษายน จำนวน 1,324 คน, วันที่ 18 เมษายน จำนวน 1,112 คน, วันที่ 19 เมษายน จำนวน 1,401 คน, วันที่ 20 เมษายน จำนวน 2,375 คน, วันที่ 21 เมษายน จำนวน 2,970 คน และวันที่ 22 เมษายน จำนวน 3,000 คน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนทุกท่านยังสามารถลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.google.com แล้วพิมพ์คำว่า “แรงงานเราสู้ด้วยกัน” และคลิกที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php เพื่อกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยง พร้อมลงคิวนัดวันเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง