โอนอำนาจ พ.ร.บ.31 ฉบับ ให้นายกฯ หนุนตั้ง ‘ซิงเกิล คอมมานด์’ วัคซีน

ครม.เคาะโอนอำนาจให้นายกฯ คุมกฎหมายดูแลโควิด 31 ฉบับ หนุนบริหารวัคซีน “ซิงเกิล คอมมานด์” ดูแลจัดหา กระจาย ฉีดวัคซีน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 เม.ย.2564 เห็นชอบ ร่างประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอให้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีชั่วคราว รวม 31 ฉบับ เพื่อให้แก้ไขโควิด-19 มีประสิทธิภาพ

กฎหมายทั้ง 31 ฉบับ ดังกล่าว เป็น พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การขนส่ง ความมั่นคง ภัยคอมพิวเตอร์ การควบคุมราคาสินค้า การควบคุมสถานบริการ เช่น

พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ร.บ.ยา พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.องค์การเภสัชกรรม

พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ สมช.ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 (ศปก.ศบค.) เสนอให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่รัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พ.ค.2563 และให้ ครม.เห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) นี้

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า การโอนอำนาจให้นายกรัฐมนตรีเพื่อให้การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีทำได้เร็วขึ้น และสนับสนุนการตั้ง “ซิงเกิล คอมมานด์” ที่นายกรัฐมนตรีจะดูแลการจัดการวัคซีนและการบริหารจัดการผู้ป่วย ซึ่งหลายเรื่องต้องการตัดสินใจเร่งด่วน และรอการเสนอเรื่องจากกระทรวงไม่ได้

ทั้งนี้ หลังจากนี้การออกคำสั่งตามกฎหมายที่รับโอนอำนาจ จะออกเป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีออกประกาศได้ตามอำนาจทางบริหารที่มี โดยเริ่มจากการออกประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะประกาศตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.จนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง