โหวตแผนฟื้นฟูกิจการส่อฉลุย เจ้าหนี้วัดใจรัฐอุ้ม ‘การบินไทย’

“การบินไทย” เดินหน้าประชุมเจ้าหนี้วันนี้ พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ เผยเจ้าหนี้ยื่นขอแก้ไขแผน 15 ราย ชงตั้งผู้ทำแผนเพิ่ม 3 คน พร้อมเสนอตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้คุมบริหารแผน

การประชุมเจ้าหนี้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันนี้ (12 พ.ค.) เปลี่ยนจากเดิมจัดที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการควบคุมโควิด-19

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การบินไทย เปิดเผย “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า การบินไทยเดินหน้าจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อโหวตแผนฟื้นฟูการบินไทยวันที่ 12 พ.ค.นี้ โดยจะมีวาระพิจารณา ประกอบไปด้วย การสอบถามเจ้าหนี้ว่ามีความต้องการแก้ไขแผนฟื้นฟูหรือไม่ และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ยอมรับข้อเสนอของการแก้ไขแผนฟื้นฟูหรือไม่

รวมทั้งจะมีการเสนอรายชื่อผู้บริหารแผนเพิ่มเติมจากเจ้าหนี้ มีการเสนอจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ ซึ่งจะเข้ามาเป็นตัวแทนติดตามการฟื้นฟูกิจการ และวาระการลงคะแนนเห็นชอบแผนฟื้นฟูการบินไทย

ทั้งนี้ กรณีเจ้าหนี้โหวตให้แผนฟื้นฟูการบินไทยไม่ผ่านการอนุมัตินั้น จะมีกระบวนการสอบถามให้เจ้าหนี้ตั้งผู้ทำแผนใหม่ และเปิดโอกาสให้ดำเนินการทำแผนฟื้นฟูใหม่ ดังนั้นเมื่อแผนฟื้นฟูไม่ผ่านการอนุมัติในวันที่ 12 พ.ค.นี้ การบินไทยก็ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนล้มละลายหรือขายสินทรัพย์ใช้หนี้ อีกทั้งมีกระบวนการของศาลล้มละลายกลางที่จะพิจารณาผลประชุมเจ้าหนี้ครั้งนี้ และกำหนดตัดสินในวันที่ 28 พ.ค.นี้

เจรจาเจ้าหนี้โหวตรับแผน

แหล่งข่าวจากเจ้าหนี้การบินไทย กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการและกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกังวลการโหวตของเจ้าหนี้ครั้งนี้ โดยผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการได้หารือนอกรอบกับเจ้าหนี้ เช่น สหกรณ์ สถาบันการเงิน เพื่อให้โหวตสนับสนุนแผนฟื้นฟูกิจการไปก่อนถึงแม้รัฐบาลยังไม่สรุปเรื่องการสนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งยืนยันกับเจ้าหนี้ว่าจะมีการปรับแก้แผนฟื้นฟูภายหลัง รวมถึงการพิจารณากลับเป็นรัฐวิสาหกิจที่จะทำให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้การบินไทยได้

รวมทั้งยืนยันกับเจ้าหนี้ว่าในแผนฟื้นฟูกิจการจะผลักดันให้การบินไทยบริหารงานลักษณะโฮลดิ้งส์ และจะเปิดให้เอกชนถือหุ้นบริษัทลูก คือ ครัวการบินไทย, คาร์โก้, การบริการภาคพื้นดิน และศูนย์ซ่อมอากาศยาน

เจ้าหนี้ขอแก้แผน15ราย

แหล่งข่าว กล่าวว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดให้เจ้าหนี้เสนอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการได้ ซึ่งสรุปมีเจ้าหนี้ยื่นเสนอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการเข้ามา 15 ราย โดยเจ้าหนี้จะต้องโหวตรับแผนฟื้นฟูหลักก่อน และหลังจากนั้นจะมาโหวตแผนฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้ ซึ่งแผนของเจ้าหนี้เสนอขอแก้ไขแผนหลายจุด เช่น การเสนอผู้บริหารแผนฟื้นฟูเพิ่มเติม การเสนอปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทลูกที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น

รวมทั้งการบินไทยยังมีการเสนอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหลังจากที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการหารือกับภาครัฐและเจ้าหนี้

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหนี้โหวตรับแผนฟื้นฟูก็มีความเป็นไปได้ว่า การบินไทยจะสามารถฟื้นฟูได้ในระยะยาว โดยแผนฟื้นฟูกำหนดให้มีการยืดระยะการชำระหนี้ที่เป็นหุ้นกู้ 7 หมื่นล้านบาทออกไป 10 ปีและระยะแรกจะให้มีการพักการชำระหนี้ด้วยรวมถึง ที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยได้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายตัวเอง โดยลดจำนวนพนักงานลงไปแล้วหลายพันคน และมีเป้าหมายจะให้พนักงานเหลือ 1 หมื่นคนจากทั้งหมด 2 หมื่นคน

ส่วนแผนฟื้นฟูที่กำหนดให้หาแหล่งเงินใส่เป็นสภาพคล่องให้กับการบินไทย5 หมื่นล้านบาท เพื่อให้การบินไทยสามารถทำธุรกิจต่อไปได้นั้น ในแผนฟื้นฟูไม่ได้กำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหา แต่เขียนกว้างๆว่า ให้ใครก็ได้เป็นผู้จัดหา โดยกระทรวงการคลังจะเข้าไปช่วยเจรจา

เสนอตั้งกรรมการเจ้าหนี้

นอกจากนี้ จะมีการเสนอที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ 7 คน ตาม ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามมาตรา 90/55 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย โดยจะมีการเสนอแต่งตั้งไม่เกิน 7 คน เพื่อทำหน้าที่แทนเจ้าหนี้ในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เจ้าหนี้หุ้นกู้สหกรณ์จะเสนอชื่อ 3 คน และเจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัทประกันภัยเสนอชื่อ 1 ชื่อ ส่วนที่เหลือจะเป็นการเสนอชื่อจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินและกระทรวงการคลัง

รวมทั้งจะมีการเสนอรายชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มเติม 3 คน แบ่งเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินเสนอมา 2 คน คือ 1.นายไกรสร บารมีอวยชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายธนาคารกรุงเทพ 2.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

และการบินไทยเสนอเปลี่ยนชื่อผู้ทำแผนจากนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เป็นนายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งก่อนหน้านี้การบินไทยเสนอชื่อนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายปิยสวัสดิ์ ยังคงมีชื่ออยู่ในแผนฟื้นฟู