โรงรับจำนำ กทม. จัดโปรโมชั่น ลดดอกเบี้ย 0.25-0.50% ต่อเดือน ตอนรับเปิดเทอมปี 2565

โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครองต้อนปรับเปิดเทอมปี 65 อัตราดอกเบี้ย 0.25-0.50% ต่อเดือน หมดเขต 30 มิ.ย. 65

โรงรับจำนำ กทม. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จัดโครงการลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอม ประจำปี 2565 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อุปกรณ์การเรียน รวมถึงค่าเทอมนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยประกาศลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65 ที่โรงรับจำนำ กทม. ทุกสาขา คิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้

  • จำนำไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.25%
  • จำนำ 5,001-100,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน

โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานเพื่อขอใช้สิทธิลดดอกเบี้ย คือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา สำเนาเอกสารเพื่อแสดงสถานะเป็นผู้ปกครอง

savetn

save

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร