โพลชี้ ประชาชนโอด เศรษฐกิจไทยย่ำแย่-ตกงาน-ของแพง หวัง บิ๊กตู่ ช่วยเหลือ

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ในสายตาประชาชน เครียดปัญหาเศรษฐกิจ ข้าวของแพง  ตกงาน หวัง พล.อ. ประยุทธ์ ช่วยเหลือ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 สวนดุสิตโพล ได้เผยผลสำรวจเรื่อง “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ในสายตาประชาชน” เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความคาดหวังต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลและคาดการณ์ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นไปในทิศทางใด โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,207 คน ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562 สรุปผล ดังนี้

5 อันดับ ปัญหาเศรษฐกิจ ที่รุมเร้าประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1 65.54 เปอร์เซ็นต์ ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง 
– สาเหตุจาก สินค้ามีต้นทุนสูง ทุกอย่างปรับขึ้นราคา รัฐขึ้นภาษีสินค้าต่าง ๆ ทำให้มีราคาแพงขึ้น นายทุนเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ
– วิธีแก้ไข คือ ควบคุมราคาสินค้า มีส่วนลดสำหรับประชาชน ลดราคาน้ำมัน ของกินของใช้ดำเนินการกับผู้ที่เอารัดเอาเปรียบอย่างจริงจังฯลฯ

อันดับ 2 39.19 เปอร์เซ็นต์ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่
– สาเหตุจาก รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ค่อยได้ผล เงินบาทแข็ง ท่องเที่ยวซบเซา เศรษฐกิจโลกตกต่ำฯลฯ
– วิธีแก้ไข คือ รัฐบาลแก้ปัญหาให้ตรงจุด มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ

อันดับ 3 31.76 เปอร์เซ็นต์ การว่างงาน ตกงาน
– สาเหตุจาก เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีงานทำ สถานประกอบการขาดทุนต้องปิดตัวลง ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง คนงานถูกเลิกจ้าง ฯลฯ
– วิธีแก้ไข คือ ไม่เลือกงาน ลดรายจ่าย หางานพิเศษทำ รัฐบาลมีนโยบายเร่งช่วยเหลือคนตกงาน ชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ

อันดับ 4 25.68 เปอร์เซ็นต์ รายได้ลดลง เงินไม่พอใช้
– สาเหตุจาก องค์กร สถานประกอบการมีกำไรลดลง ต้องลดรายจ่าย ให้ค่าตอบแทนลดลง ข้าวของแพง รายจ่ายสูง ฯลฯ
– วิธีแก้ไข คือ ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาษี ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาชำระหนี้ ช่วยเหลือคนยากจน ฯลฯ

อันดับ 5 17.48 เปอร์เซ็นต์ การส่งออก การค้าและการลงทุน
– สาเหตุจาก เศรษฐกิจโลกซบเซา ต่างชาติภาคเอกชนไม่กล้าลงทุน ส่งออก-นำเข้ามีปัญหา ค่าเงินบาทแข็งทำให้ได้กำไรลดลง ฯลฯ
– วิธีแก้ไข คือ รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติและนักลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม ฯลฯ

– เรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด คือ

อันดับ 1 ควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ไม่ขึ้นภาษี 54.34 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเร่งด่วน สร้างงานสร้างรายได้ ขึ้นเงินเดือน 38.41 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 31.15 เปอร์เซ็นต์

– บุคคลใดหรือหน่วยงานใด ที่ประชาชนคาดหวังให้เข้ามาช่วยเหลือ

อันดับ 1 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายรัฐบาล 47.90 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 2 กระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง พาณิชย์แรงงาน อุตสาหกรรม เกษตรฯ 32.84 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 3 ฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ 24.94 เปอร์เซ็นต์