แห่ชื่นชม จั๊กจั่น อคัมย์สิริ สุวรรณศุข ดาราสาวน้ำใจงาม หยุดรถช่วยคนเจ็บ จากอุบัติเหตุรถ 6 ล้อ ชน

https://www.youtube.com/watch?v=0TQoktTBnlo