แรงงานนอกระบบเฮ ! ประกันสังคม มาตรา 40 เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่แล้ว

ประกันสังคม มาตรา 40 ประกาศเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ขยายความคุ้มครอง 2 กรณี ได้ประโยชน์ทั้งทางเลือกเดิม และเพิ่มทางเลือกใหม่ หวังดึงแรงงานนอกระบบ เข้าเป็นผู้ประกันตนมากขึ้น 

          จากกรณีที่ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ และทางเลือกใหม่แก่ผู้ประกันตน ล่าสุดกฎหมายฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 

          โดยนางอรุณี ศรีโต กรรมการประกันสังคม และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เปิดเผยว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ และเพิ่มความคุ้มครองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานนอกระบบ แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ

 

แรงงานนอกระบบ
ภาพจาก Workpointnews

          1. เพิ่มสิทธิประโยชน์ ไม่เพิ่มเงินสมทบ (ทางเลือก 1 และ 2) 

          สำหรับผู้ประกันตนที่ยังคงเลือกจ่ายเงินสมทบแบบเดิม คือ ทางเลือกที่ 1 จ่ายสมทบ 70 บาท/เดือน และทางเลือกที่ 2 จ่ายสมทบ 100 บาท/เดือน จะได้รับสิทธิเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ดังนี้

          – กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล : ได้เงินชดเชยเพิ่มเป็นวันละ 300 บาท จากเดิม 200 บาท (ไม่เกินปีละ 30 วัน)

          – กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพัก 3 วันขึ้นไป : ได้เงินชดเชยวันละ 200 บาท (ไม่เกินปีละ 30 วัน)

          – กรณีไปพบแพทย์ ไม่นอนพักรักษาตัว และแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวไม่ถึง 3 วัน : ได้เงินชดเชยครั้งละ 50 บาท (ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง)

          – กรณีเสียชีวิต : ได้เงินสงเคราะห์เพิ่มอีก 3,000 บาท หากส่งเงินครบ 60 เดือน

          2. เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบ (ทางเลือกใหม่)

          ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนเป็นทางเลือกที่ 3 เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ โดยจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

          – กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล : ได้เงินชดเชยเพิ่มเป็นวันละ 300 บาท (รวมกับกรณีไม่นอนพักไม่เกินปีละ 90 วัน)

          – กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพัก 3 วันขึ้นไป : ได้เงินชดเชยวันละ 200 บาท (รวมกับกรณีนอนพักไม่เกินปีละ 90 วัน)

          – เพิ่มเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต

          – ได้รับเงินค่าทำศพ 40,000 บาท

          – ได้เงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท หากส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินบำเหน็จอีก 10,000 บาท

          – ได้เงินสงเคราะห์บุตร (อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์) คนละ 200 บาท (คราวละไม่เกิน 2 คน)

          นางอรุณี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน มาตรา 40 จะส่งผลดีต่อแรงงานนอกระบบ ที่อยู่ในประกันสังคมกว่า 2 ล้านคน และแรงงานนอกระบบอื่น ๆ ที่กำลังจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนให้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถสมัครได้แล้ว

แรงงานนอกระบบ
แหล่งที่มา : money.kapook.com