“แบงก์ชาติ” ออกมาตรการคุมปล่อยสินเชื่อบ้านหลังที่ 2 วางเงินดาวน์อย่างน้อย 20% เริ่มต้นปี 2562

“แบงก์ชาติ” ออกมาตรการคุมปล่อยสินเชื่อบ้านหลังที่ 2 วางเงินดาวน์อย่างน้อย 20% เริ่มต้นปี 2562

ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอให้ผู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 ต้องวางเงินดาวน์อย่างน้อย 20% หรือ คิดเป็นสัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันที่ 80% จากปัจจุบันที่กำหนดเงินดาวน์ไว้เพียง 5%-10%  การปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยครั้งนี้ เพื่อให้สถาบันการเงินมีมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินตัวของครัวเรือน ไม่เอื้อการเก็งกำไร ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยจริงๆ สามารถซื้อบ้านได้ในราคาเหมาะสม คาดว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยใช้เฉพาะการขอกู้ครั้งใหม่ และไม่มีผลกระทบสำหรับการซื้อบ้านหลักแรก

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ระบุว่า มาตรการดังกล่าวเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ที่ต้องดูแล ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่ธนาคารต้องปล่อยสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง แต่ก็ต้องเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่เป็นของตัวเองได้ด้วย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. มองว่า การควบคุมสินเชื่อบ้านหลังที่ 2 หลังที่ 3 ข้อกำหนดที่จะออกมาต้องชัดเจนว่าส่วนที่มีการเก็งกำไรนั้นอยู่ตรงไหนจึงจะสามารถควบคุมได้ถูกจุด ธอส.ปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง บ้านหลังแรกส่วนใหญ่จะเป็นทาวเฮ้าส์ หลังจากมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะมีหลังที่สองตามมา โดยหลังแรกก็จะให้พ่อแม่อยู่แทน ทั้งหมดนี้ถือเป็นการกู้เพื่ออยู่อาศัยทั้งสิ้น

ขณะที่นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มองว่า มาตรการครั้งนี้เป็นการควบคุมการเก็งกำไรโดยเฉพาะคอนโดมีเนียม เพราะในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา โครงการบ้านเกิดใหม่ชะลอตัวลง สต๊อกคงค้างก็ลดลง จึงตรงข้ามกับลักษณะฟองสบู่ และออมสินก็ปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่มีรายได้น้อยหลังละไม่เกินประมาณ 2 ล้านบาท

 

แหล่งที่มา : sanook.com/money