เอสเอ็มอีแบงก์ลุยออกจากแผนฟื้นฟูลดหนี้เสีย

เอสเอ็มอีแบงก์ลุยออกจากแผนฟื้นฟูลดหนี้เสีย

เอสเอ็มอีแบงก์ลุยออกจากแผนฟื้นฟูลดหนี้เสีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอสเอ็มอีแบงก์ ตั้งเป้าออกจากแผนฟื้นฟูลดหนี้เสียปีหน้าเหลือ 16,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือเอสเอ็มอี

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยผลการดำเนินงาน ตลอด 11 เดือนที่ผ่านมาว่า โดยธนาคารมีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.22 สามารถลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เหลือ 18,800 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. กำหนด และคาดว่าจะเหลือ 18,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ จึงเตรียมรายงานผลดำเนินงาน และแผนฟื้นฟูกิจการ ปี 2560 ให้ คนร. พิจารณา ในวันที่ 22 ธันวาคม นี้ โดยวางเป้าหมายลดหนี้เสียให้เหลือ 16,600 ล้านบาท และแผนการปล่อยสินเชื่อใหม่ 30,000 ล้านบาท รวมทั้งแผนความพร้อมปฏิบัติการเพิ่มเงินสำรอง ตามเกณฑ์กำกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา ธนาคารออกมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ คิดดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน ช่วยเสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย คิดเป็นเงิน 12,000 ล้านบาท รวมทั้งปล่อยสินเชื่อใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ 1 หมื่นราย คิดเป็นวงเงินกว่า 31,000 ล้านบาท และโครงพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้รวม 4,200 กว่าราย เกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 200 ราย รวมมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีหรือประมาณ 6,000 ล้านบาท สร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ จีดีพี กว่า 1,000 ล้านบาท