‘เสี่ยปู่ ‘สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อหุ้นICNเพิ่มเป็น5.05%

“เสี่ยปู่”สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อหุ้น ICN เพิ่ม1.32 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 4.08 บาท มูลค่า 5.38 ล้านบาท ทำให้ภายหลังถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0523%

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)แจ้งว่า นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล หรือ เสี่ยปู่ นักลงทุนรายใหญ่ ซื้อหุ้น บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์     คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน)หรือ ICN เพิ่มจำนวน 1,320,300 หุ้น หรือ 0.2934% ที่ราคาเฉลี่ย 4.08 บาท มูลค่า 5.38 ล้านบาท

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง