เลือกตั้ง 2562: “ประชาธิปัตย์” เปิดข้อมูล พื้นที่ “รังสิมา รอดรัศมี” อาจมีพรรคลงสมัครมากสุด

พรรคเก่าแก่ข้อมูลแน่น “ประชาธิปัตย์” เก็บข้อมูลน่าสนใจก่อนลงสนามเลือกตั้ง ชูให้ความสำคัญผู้หญิงจัดลำดับให้บัญชีรายชื่อสลับผู้ชายอย่างเหมาะสม แนะจับตา สมุทรสงคราม อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีพรรคมาลงสมัครมากที่สุด

วันที่ 3 ก.พ. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะเริ่มต้นรับสมัครตั้งแต่ 4-8 ก.พ. สำนักเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ได้รวบรวมข้อมูล ผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้ง 2562 ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

ข้อมูลในภาพรวม

– พรรคประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครครบทั้ง 2 ระบบ รวม 500 คน โดยผู้สมัครแต่ละคนจะต้องชำระค่าสมัครคนละ 10,000 บาทเอง

– ผู้สมัคร 500 คนเป็นอดีต ส.ส. จำนวน 138 คน (27.6%) ผู้สมัครใหม่จำนวน 362 คน (72.4%)

ผู้สมัคร ส.ส. เขต 350 คน เป็นอดีต ส.ส. จำนวน 85 คน (24.3%) ผู้สมัครใหม่จำนวน 265 คน (75.7%)

ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ 150 คนเป็นอดีต ส.ส. จำนวน 53 คน (35.3%) ผู้สมัครใหม่จำนวน 97 คน (64.7%)

– ผู้สมัครทั้ง 500 คน แบ่งเป็น ชาย 419 คน (84%) หญิง 81 คน (16%)

ผู้สมัครเขต 350 คน เป็นชาย 295 คน (84%) หญิง 55 คน (16%)

ผู้สมัคร กทม. 30 คน ชาย 22 คน (73%) หญิง 8 คน (27%)

– ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ 150 คน เป็นชาย 124 (83%) คน หญิง 26 คน (17%)

– การจัดอันดับของบัญชีรายชื่อยึดหลักให้มีผู้หญิงประมาณ 20% และพรรคไม่ได้นำชื่อผู้หญิงไปรวมไว้ท้ายๆ แต่เรียงลำดับเมื่อมีผู้ชาย 4 คนจะมีผู้หญิง 1 คนเสมอ และคำนึงถึงภูมิภาคต่างๆ ด้วย

ข้อมูลของผู้สมัครรายบุคคล

– ผู้สมัครอายุมากที่สุดคือ นายถวิล ไพรสณฑ์ เกิดวันที่ 8 สิงหาคม 2480 จากจังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 82 ปี

นายชวน หลีกภัยนายชวน หลีกภัย

– ส่วนผู้สมัครที่มีอาวุโสสูงสุดทางการเมือง คือ นายชวน หลีกภัย อดีต ส.ส. 15 สมัย อดีตนายกรัฐมนตรี เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม 2481 จากจังหวัดตรัง อายุ 81 ปี

ถัดมาคือ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีต ส.ส. 14 สมัย เกิดวันที่ 7 กันยายน 2485 อายุ77 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

– เขตที่น่าสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ

นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์

1. พังงา เคยได้รับคะแนนสูงสุดของประเทศไทย คือ นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ อดีต ส.ส. 4 สมัย ในการเลือกตั้งปี 2554 ได้คะแนน 108,559 คะแนน ในครั้งนี้จะมีผู้สมัครจำนวนมากลงแข่งน.ส.รังสิมา รอดรัศมี (ที่ 2 จากขวา)น.ส.รังสิมา รอดรัศมี (ที่ 2 จากขวา)

2. จังหวัดสมุทรสงคราม (น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต ส.ส. 4 สมัย) มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในขณะนี้คือ มีผู้สมัครมากกว่า 25 พรรค

“เท่าที่เราทราบข้อมูลจังหวัดที่น่าจะมีผู้สมัครมากที่สุดจากจำนวนพรรค คือ จังหวัดสมุทรสงคราม คือพื้นที่ของคุณรังสิมา รอดรัศมี ขณะนี้ตัดเลขยืนยันจากคุณรังสิมาคือ ไม่น้อยกว่า 25 พรรคอาจไปถึง 30 พรรคได้ เชื่อว่าสมุทรสงครามจะเป็นพื้นที่ของการแย่งชิงคะแนนที่มากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้” นายบุญยอด กล่าว

สำหรับ จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง (มีเขตเลือกตั้งเดียว) ผลการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ได้ 65,930 คะแนน ชนะคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทย สุกานดา ปานะสุทธะ ที่ได้ 27,694 คะแนน

Cr. https://www.sanook.com/news/7666906/