เริ่มแล้ว ! พร้อมเพย์นิติบุคคล โอนเงินสูงสุดเสียไม่เกิน 15 บาท

เริ่มแล้ว ! พร้อมเพย์นิติบุคคล โอนเงินสูงสุดเสียไม่เกิน 15 บาท

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

แบงก์ชาติ ออกเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของนิติบุคคล ระหว่างนิติบุคคลด้วยกันสูงสุดไม่เกิน 15 บาทต่อรายการ ระหว่างบุคคลธรรมดาโอนให้นิติบุคคล สูงสุดไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ได้ออกประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างนิติบุคคลผ่านระบบ โดยกำหนดให้
กรณีการโอนเงินระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล
ไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ
มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมได้ไม่เกิน 15 บาทต่อรายการ

กรณีบุคคลธรรมดาโอนเงินให้กับนิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์
จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับการโอนเงินระหว่างบุคคลกับบุคคล คือ
โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม
โอนเงินระหว่าง 5,000-30,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ
โอนเงินระหว่าง 30,001-100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ
โอนเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ดังนั้น ถ้านิติบุคคลดังกล่าวนำเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักมาผูกบัญชีกับแบงก์พาณิชย์ ผู้ที่โอนเงินไม่ว่า นิติบุคคลรายอื่น หรือบุคคลธรรมดา ก็จะเสียค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ แต่หากนิติบุคคลรายนั้น ยังไม่ผูกบัญชี ผู้โอนเงินก็จะเสียค่าธรรมเนียมอัตราเดิม

สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารพาณิชย์ในระบบปกติ ปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่เรียกเก็บประมาณ 25-35 บาทต่อรายการ

 

pp1

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th