เราไม่ทิ้งกัน คลังเฉลย 6 กลุ่มไม่เข้าพวกหมดสิทธิ์รับ 5,000 บาท เจอปุ๊บดีดออกปั๊บ!

เราไม่ทิ้งกัน คลังเฉลย 6 กลุ่มไม่เข้าพวกหมดสิทธิ์รับ 5,000 บาท เจอปุ๊บดีดออกปั๊บ!

โฆษกกระทรวงการคลัง เปิด 6 กลุ่มที่หมดสิทธิ์ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับ 5,000 บาท หากตรวจสอบพบว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์จะถูกตัดออกทันที

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงจำนวนผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.) ว่า ขณะนี้มีจำนวน 24.5 ล้านคน ซึ่งเดิมนั้นกระทรวงการคลังกำหนดเป้าที่จะดูแลกลุ่มแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ที่ราว 3 ล้านคน ต่อมาได้รับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 เพิ่มเข้ามาอีก 5 ล้านคน รวมเป็น 8 ล้านคน

ดังนั้น จึงคาดว่ามีผู้ที่เข้าข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ไม่น่าเกิน 8 ล้านคน ที่จะได้รับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน

สำหรับกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือนั้นมี 6 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่

messageimage_1586248623619

  • กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี (ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน) 11 ล้านคน
  • กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน) 11 ล้านคน
  • เกษตรกร (หัวหน้าครัวเรือน + สมาชิกในครัวเรือน) 17 ล้านคน
  • พนักงานมีรายได้ประจำ (ประกันสังคมมาตรา 33) 11 ล้านคน
  • กลุ่มอื่นๆ เช่น ข้าราชการ เป็นต้น จำนวน 2 ล้านคน
  • กำลังแรงงานที่ไม่ทำงาน ว่างงาน เรียนหนังสือ จำนวน 6 ล้านคน

รวมจำนวนกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ราว 58 ล้านคน หากตรวจสอบพบกลุ่มนี้มาลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

ที่มา : www.sanook.com