เราเที่ยวด้วยกัน รวม 11 ข้อต้องรู้ ตั้งแต่ต้นจนจบกับโครงการ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

Thailand Web Stat
เราเที่ยวด้วยกัน รวม 11 ข้อต้องรู้ ตั้งแต่ต้นจนจบกับโครงการ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน กับเงื่อนไข 11 ข้อ ที่จะช่วยประชาชนตัดสินใจก่อนเข้าร่วมโครงการรับส่วนลดที่เที่ยว-กิน-ที่พัก-ค่าตั๋วเครื่องบิน

เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้คนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้ (15 ก.ค. 63) เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ในการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 40% (สูงสุด 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน หรือ 5 คืน) จำกัดสิทธิ์ที่พัก 5 ล้านสิทธิ์ และส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 40% โดยรัฐจะจ่ายคืนให้ทีหลังจำนวน 2 ล้านสิทธิ์ โดยผู้ลงทะเบียนจะใช้เดินทางได้จริงตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 31 ต.ค. 63

โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบก็จะมี 11 ข้อด้วยกัน

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 (ผู้ประกอบการร้านค้า, ที่พัก, ร้านอาหาร และที่เที่ยว) ส่วนคนทั่วไปลงทะเบียนได้ 15 ก.ค. 63 เวลา 06.00-21.00 น. ตลอดอายุโครงการ

2. รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่านมือถือที่ลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ โดยต้องติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์คนละไม่เกิน 5 คืน

3. จองโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์ ผ่านระบบของผู้ประกอบการ 

4. รับแจ้งยืนยันการจองในแอปฯ เป๋าตัง

5. ชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตังไม่น้อยกว่า 60% รัฐบาลสนับสนุนค่าห้องพัก 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน

6. ได้รับ E-Booking ในแอปฯ เป๋าตัง

7. Check-in โรงแรมที่พักโดยแสดง E-Booking ในแอปฯ เป๋าตัง เพื่อยืนยันการจอง โดยอนุญาตให้ Late Check-in ไปจนถึงเวลา 11.59 น. ของวันถัดไป และยังคงได้รับสิทธิ์ค่าสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว

8. กดปุ่มในแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับ E-Voucher เป็นรายวันๆ ละ 600 บาท ในเวลา 17.00 น. ของทุกวันเพื่อใช้ชำระค่าอาหาร และค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในอัตรา 60% ของค่าใช้จ่าย โดยสแกน QR Code ถุงเงินของผู้ประกอบการ สามารถเก็บสะสมไว้ในแอปฯ เป๋าตัง โดยรวมยอดของแต่ละวันได้แต่ต้องใช้ก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ Check-out ออกจากโรงแรมที่พัก

9. นักท่องเที่ยวที่ต้องการจองตั๋วเครื่องบิน จองผ่านเว็บไซต์สายการบิน โดยชำระเงินเต็มจำนวน

10. นักท่องเที่ยวเดินทางตามการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน เดินทางมาถึงสนามบินในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงแรมที่พัก และเช็กอินโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง หลังเดินทางมาถึงที่หมาย

11. การรับเงินคืนค่าโดยสารเครื่องบิน นักท่องเที่ยวต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดการจองในระบบ โดยรับเงินคืน 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ทั้งนี้ ไม่เกิน 2 คนต่อการจองห้องพัก 1 ห้อง

ผู้ที่มีแอปฯ เป๋าตัง และเคยยืนยันตัวตนแล้วสามารถอัปเดตเพื่อใช้สิทธิ์ตามโครงการได้ทันที สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยติดตั้งมาก่อน จะต้องติดตั้งและยืนยันตัวตนก่อน

เราเที่ยวด้วยกัน

ที่มา : www.sanook.com