เราเที่ยวด้วยกัน จองโรงแรมแล้วแต่ดันเจอพิษโควิด-19 แบบนี้จะได้เงินหรือเปล่า

เราเที่ยวด้วยกัน จองโรงแรมแล้วแต่ดันเจอพิษโควิด-19 แบบนี้จะได้เงินหรือเปล่า

เราเที่ยวด้วยกัน จองโรงแรม-ที่พัก ในพื้นที่ที่ติดล็อกดาวน์แล้ว ต้องคืนเงินให้นักท่องเที่ยวด้วย

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก พิจารณาคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ชำระเงินไปแล้ว แต่มีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพักได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  • นักท่องเที่ยวที่จองที่พักในพื้นที่ที่มีการประกาศ Lockdown
  • นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ที่มีการประกาศ Lockdown ที่จองที่พักในจังหวัดอื่น

ทั้งนี้ รูปแบบการคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว เช่น คืนเงิน หรือเก็บเป็นเครดิต ฯลฯ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก

อ่านข่าวเกี่ยวกับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่มเติม

ที่มา : www.sanook.com