เปิด! ค่าแรงขั้นต่ำ 10 ประเทศใน “อาเซียน”

เปิด! ค่าแรงขั้นต่ำ 10 ประเทศใน “อาเซียน”

ค่าแรงขั้นต่ำ เป็นปัจจัยสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเขา โดยแต่ละประเทศใน AEC มีค่าแรงขั้นต่ำไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่สภาพแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ นโยบายของประเทศ เพราะการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำจะเป็นตัวชี้วัดที่อาจส่งผลกระทบภาพรวมของประเทศได้

อย่างไรก็ตาม อีกมุมหนึ่งหากประเทศไหนมีค่าแรงขั้นต่ำในระดับที่สูงกว่าที่อื่นๆ ก็จะดึงดูดแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาทำงานในประเทศนั้น โดยเราจะพาไปดูกันว่า 10 ประเทศกลุ่มสมาชิกใน AEC มีค่าแรงขั้นต่ำ ดังนี้

  • ไทย ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 310-330 บาท
  • ฟิลิปปินส์ ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 160-320 บาท
  • มาเลเซีย ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 244-265 บาท
  • อินโดนิเซีย ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 105-265 บาท
  • เวียดนาม ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 130-190 บาท
  • กัมพูชา ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 188 บาท
  • สปป.ลาว ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 142 บาท
  • เมียนมา ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 100 บาท

ส่วนสิงคโปร์ และบรูไนไม่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ

aec

แหล่งที่มา : sanook.com/money