เปิดหนังสือด่วน ครม. แจ้ง สนช. เรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทขึ้นเป็นรัชกาลที่ 10

เปิดหนังสือจากคณะรัฐมนตรี ประกาศไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ อัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2559) สำนักข่าวอิศรา เผยแพร่ประกาศ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0503/44549 มายังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467

ว่าด้วยเรื่องที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทำให้พระราชบัลลังก์ว่างลง จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดสำคัญทั้งหมดดังนี้