เปิดค่าลดหย่อนภาษีปี 2559 สำหรับยื่นคำนวณภาษีในปี 2560

เปิดค่าลดหย่อนภาษีปี 2559 สำหรับยื่นคำนวณภาษีในปี 2560

เปิดค่าลดหย่อนภาษีปี 2559 สำหรับยื่นคำนวณภาษีในปี 2560

เปิดรายการค่าลดหย่อนภาษีประจำปี 2559 “ชุดใหญ่ไฟกระพริบ” ทุกประเภท ทุกรายการ เพื่อผู้มีรายได้เก็บไว้เป็นคู่มือสำหรับการยื่นเพื่อในปี 2560 นี้

เปิดปีใหม่ ปี 2560 แล้ว มนุษย์เงินเดือน มนุษย์รับจ้าง ผู้มีรายได้ทั้งหลายที่ผ่านงานมาแล้วย่อมทราบดีว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง วันที่ 31 มี.ค. ของทุกปี เป็นฤดูของการยื่นแบบเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี ซึ่งการยื่นแบบเพื่อคำนวณภาษีในครั้งนี้จะเป็นภาษีประจำปี 2559 หรือ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากตามระบบการยื่นแบบเพื่อคำนวณภาษีจะมีเวลาในการยื่นแบบประมาณ 3 เดือน จะเป็นระยะเวลาของปีถัดไปของปีภาษี

สำหรับมนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไป ปรกติทางบริษัทจะทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับพนักงานตามฐานรายได้อยู่แล้ว แต่พนักงานหรือผู้มีรายได้ยังต้องมีหน้าที่ ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณภาษีด้วยตัวเอง(ยกเว้นบางแห่งอาจมีบริการยื่นแบบฯให้ด้วย)

ซึ่งในการยื่นแบบเพื่อคำนวณภาษีนี้ มีความสำคัญยิ่ง หากผู้มีรายได้อยากได้เงินภาษีคืน เนื่องจาก มีการหักภาษีชำระ ณ ที่จ่ายไปแล้วเกินจำนวนภาษีที่เราต้องจ่ายจริง และโดยปรกติ ทางบริษัทก็จะคำนวณจากฐานรายได้และหักเงินเดือนเพื่อนำส่งให้กับกรมสรรพกรในทุกเดือน ดังนั้น ผู้มีรายได้ต้องนำการหักลดหย่อนต่างๆ ที่มีทั้งหมด และ ตัวเองมีสิทธิหักค่าลดหย่อนต่างๆเหล่านั้น มาคำนวณในการยื่นแบบให้หมด ทุกเม็ดทุกหน่วย รับรอง หากใช้สิทธิครบ มีสิทธิได้รับคืนภาษีอย่างแน่นอน

สำหรับค่าลดหย่อนภาษีนั้น มีหลายอย่าง ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าลดหย่อนจากการลงทุนเพื่อการออมระยะยาวซึ่งรัฐบาลส่งเสริมให้นำมาหักลดหย่อนได้ และยังมี ค่าลดหย่อนอันเกิดจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆอีกด้วย และในปี 2559 ที่ผ่านมา มีค่าลดหย่อนหลายอย่างที่รัฐบาลออกมาตรการมา ซึ่ง ทางกรมสรรพากรเอง ได้ตระหนักดี และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีรายได้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณภาษี จึงได้สรุป ค่าลดหย่อนภาษีทุกประเภท เรียกว่า ชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยทีเดียว และค่าลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง มาดูกันได้เลยครับ

 

tax59

ขอขอบคุณ

ภาพ : กรมสรรพากร