เตือน ห้ามจ้างเด็กต่ำ 18 ทำงาน ในที่ที่ ก.ม.ห้าม เจอโทษปรับขั้นต่ำ 4 แสนบ.

เตือน ห้ามจ้างเด็กต่ำ 18 ทำงาน ในที่ที่ ก.ม.ห้าม เจอโทษปรับขั้นต่ำ 4 แสนบ.

เตือน ห้ามจ้างเด็กต่ำ 18 ทำงาน ในที่ที่ ก.ม.ห้าม เจอโทษปรับขั้นต่ำ 4 แสนบ.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองเตือนนายจ้างอย่าให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานในสถานที่ที่กฎหมายห้ามหากฝ่าฝืนมีโทษหนักปรับขั้นต่ำ 4 แสนบาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่อนุญาตให้นายจ้างให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานในโรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  จึงขอเตือนนายจ้างในกิจการดังกล่าวห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานหากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

ทั้งนี้กสร.ได้ปรับปรุง แก้ไขโทษสำหรับความผิดดังกล่าวโดยมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 800,000  บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ และหากการฝ่าฝืนของนายจ้างเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตายจะได้รับโทษหนักขึ้นคือ ปรับตั้งแต่ 800,000  บาท ถึง 2,000,000  บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มโทษเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18  ปี ทำงานในสถานที่ที่ห้ามทำนั้น ก็เพื่อคุ้มครองเยาวชนให้มีสภาพการที่เหมาะสมหากนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานที่สามารถให้เด็กทำได้สามารถสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขตทั้ง 10 เขต สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด