เตรียมให้พร้อม! ทุนรัฐบาลไต้หวัน ป. ตรี โท เอก ประจำปี 2019

สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D มีใครที่กำลังรอสมัครทุนรัฐบาลไต้หวันอยู่มั้ยครับ? วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวทุนนี้มาฝาก ใครที่กำลังเตรียมตัวอยู่ มาดูกันเลยว่ารายละเอียดคร่าวๆ ของทุนที่กำลังจะเปิดรับสมัครนี้ มีอะไรบ้าง?      

 เตรียมให้พร้อม! ทุนรัฐบาลไต้หวัน ป. ตรี โท เอก ประจำปี 2019

2019 Taiwan Scholarship Program for Thai students

       เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 และเพิ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักธุรกิจชาวไต้หวัน ตลอดจนเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างไทย-ไต้หวัน ดังนั้นในปี 2019 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะทำการเสนอชื่อนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 ก่อนเป็นพิเศษในการรับทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ทุนการศึกษากระทรวงเทคโนโลยี และทุนการศึกษา ICDF
       โดยทุนการศึกษาทั้ง 3 ประเภทนี้ มีจำนวนทุนรวมทั้งสิ้นราว 20-25 ทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจและมีผลการเรียนยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แบบได้รับทุนเต็มจำนวนโดยมีระยะการสมัครประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่อยู่อาศัย ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 12,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่(NTD) ทั้งนี้จำนวนเงินสนับสนุนและเงื่อนไขการให้ทุนของแต่ละทุนนั้นจะไม่เหมือนกัน

ทุนของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน

ขอบเขตของทุน ทุนนี้ให้ประมาณ 15 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษา
  • ปริญญาตรี 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 16,000 บาทไทย
  • ปริญญาโท 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 21,000 บาทไทย
  • ปริญญาเอก 20,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 21,000 บาทไทย
ระยะเวลาในการทุน ปริญญาตรีจะให้ทุนเป็นระยะเวลาสูงสุด 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 4 ปี
กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2019

ทุนของกระทรวงเทคโนโลยี

ขอบเขตของทุน ทุนนี้มอบประมาณ 2 ทุนให้กับนักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก โดยจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาเดือนละ 30,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 32,000 บาทไทย
ระยะเวลาในการทุน 2-3 ปี
กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2019

ทุนการศึกษา ICDF

ขอบเขตของทุน กองทุนความร่วมมือและพัฒนานานาชาติ (International Cooperation and Development Fund) มอบทุนให้กับนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งจะเป็นการไปเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คาดว่าทุนนี้จะให้ประมาณ 5 ทุน โดยจะช่วยสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับชั้นประหยัด ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษา แบ่งเป็น
  • ปริญญาตรี 12,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 12,800 บาทไทย
  • ปริญญาโท 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 16,000 บาทไทย
  • ปริญญาเอก 17,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 18,000 บาทไทย
ระยะเวลาในการทุน ระดับปริญญาตรีจะให้ทุนเป็นระยะเวลาสูงสุด 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 4 ปี
กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม 2019

คุณสมบัติผู้สมัครทุน

– มีสัญชาติไทยและจบการศึกษาในระดับพื้นฐานที่สามารถสมัครเรียนในระดับที่ต้องการได้
– มีความประพฤติดี
– ต้องสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยไต้หวันก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครทุน
2. สำเนาพาสปอร์ตและสำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)
4. สำเนาใบแสดงการจบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบ
5. สำเนาเอกสารแสดงการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในไต้หวันแล้ว
เช่น อีเมลจากมหาวิทยาลัยที่แจ้งว่าได้รับเอกสารสมัครเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว หรือ ใบเสร็จการจ่ายเงินค่าสมัครเรียน
6. สำเนาใบแสดงผลการสอบภาษา ได้แก่..
– นักเรียนที่จะสมัครเข้าหลักสูตรที่ไม่ได้สอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% ต้องมีผลสอบ TOCFL (ไม่รับ HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป
– นักเรียนที่จะสมัครเข้าหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% ต้องมีผลสอบ TOEFL iBT 79 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือ TOEIC 750 คะแนนขึ้นไป
7. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (ต้องใส่ซองปิดผนึก)
หมายเหตุ – เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในรูปภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น)

เตรียมให้พร้อม! ทุนรัฐบาลไต้หวัน ป. ตรี โท เอก ประจำปี 2019

       ทุนรัฐบาลไต้หวันถือว่าเป็นอีกทุนที่หลายคนให้ความสนใจมาก และในแต่ละปีก็มีคนไทยสมัครเยอะมากเช่นกัน หากน้องๆ คนไหนที่อยากได้ทุนนี้ ก็เตรียมตัวให้พร้อม ศึกษารายละเอียดแต่ละทุนให้ดีนะครับ ส่วนกำหนดการวันรับสมัครจริงๆ ระบุวันที่แน่นอนเมื่อไหร่ พี่จะรีบอัปเดตให้ทราบเลยครับ 
แหล่งที่มา : dek-d.com/studyabroad