เฉลยแล้ว! ทำไม 5+5×5 ในเครื่องคิดเลขกับโทรศัพท์ได้คำตอบออกมาไม่เท่ากัน

เฉลยแล้ว! ทำไม 5+5×5 ในเครื่องคิดเลขกับโทรศัพท์ได้คำตอบออกมาไม่เท่ากัน

เฉลยแล้ว! ทำไม 5+5x5 ในเครื่องคิดเลขกับโทรศัพท์ได้คำตอบออกมาไม่เท่ากัน

เรียกได้ว่าเป็นโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ที่ทำให้หลายๆ คนถึงกับเกิดความสงสัยอยากรู้คำตอบกันอย่างรัวๆ เลยทีเดียว สำหรับ โจทย์เลข 5+5×5 ที่ได้คำตอบออกมาไม่เหมือนกัน โดยเครื่องคิดเลขได้คำตอบออกมาที่ 50 แต่เครื่องคิดเลขจากโทรศัพท์คิดออกมาได้ 30

5+5x55+5×5

โดยในวันนี้ทาง Sanook Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ มาไขปัญหาดูที่มาที่ไปกันซักหน่อยว่าทำไม 5+5×5 พอคิดคำตอบในเครื่องคิดเลขกับโทรศัพท์คำตอบนั้นออกมาไม่เหมือนกัน

5+5×5 = เท่าไหร่?

5+5x55+5×5

ตามหลักคณิตศาสตร์แล้ว กฎการแก้ปัญหาต้องแก้ที่จำนวนคูณก่อน แล้วค่อยมาแก้ที่บวกหรือลบ ดังนั้นคำตอบจึงได้ 30 แต่ถ้าเป็นโจทย์จริงๆ ก็ควรจะมีวงเล็บที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจว่าต้องใช้วิธีคิดอย่างไรถึงจะถูกจุดประสงค์ อย่างเช่น (5+5)x5 ดังนั้นคำตอบของโจทย์จึงสามารถตอบได้ทั้ง 30 และ 50

ทำไมเครื่องคิดเลขจึงคิดได้ 50 โทรศัพท์คิดได้ 30

5+5x55+5×5

สาเหตุที่เครื่องคิดเลขคิดคำตอบออกมาได้ 50 นั้นก็คือ ระบบคำนวณของเครื่องคิดเลขจะหาคำตอบแบบเรียงกัน นั่นคือ 5 + 5 = 10 และนำ 10 ไป x 5 เลยได้คำตอบเป็น 50 ส่วนโทรศัพท์นั้นจะใช้หลักการแก้ที่จำนวนคูณก่อนตามหลักคณิตศาสตร์ ก็จะได้ 5 x 5 = 25 แล้ว นำไป + 5 เลยได้คำตอบเป็น 30

เฉลยแล้ว! ทำไม 5+5×5 ในเครื่องคิดเลขกับโทรศัพท์ได้คำตอบออกมาไม่เท่ากัน

เรียกได้ว่าเป็นโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ที่ทำให้หลายๆ คนถึงกับเกิดความสงสัยอยากรู้คำตอบกันอย่างรัวๆ เลยทีเดียว สำหรับ โจทย์เลข 5+5×5 ที่ได้คำตอบออกมาไม่เหมือนกัน โดยเครื่องคิดเลขได้คำตอบออกมาที่ 50 แต่เครื่องคิดเลขจากโทรศัพท์คิดออกมาได้ 30

5+5x55+5×5

โดยในวันนี้ทาง Sanook Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ มาไขปัญหาดูที่มาที่ไปกันซักหน่อยว่าทำไม 5+5×5 พอคิดคำตอบในเครื่องคิดเลขกับโทรศัพท์คำตอบนั้นออกมาไม่เหมือนกัน

5+5×5 = เท่าไหร่?

5+5x55+5×5

ตามหลักคณิตศาสตร์แล้ว กฎการแก้ปัญหาต้องแก้ที่จำนวนคูณก่อน แล้วค่อยมาแก้ที่บวกหรือลบ ดังนั้นคำตอบจึงได้ 30 แต่ถ้าเป็นโจทย์จริงๆ ก็ควรจะมีวงเล็บที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจว่าต้องใช้วิธีคิดอย่างไรถึงจะถูกจุดประสงค์ อย่างเช่น (5+5)x5 ดังนั้นคำตอบของโจทย์จึงสามารถตอบได้ทั้ง 30 และ 50

ทำไมเครื่องคิดเลขจึงคิดได้ 50 โทรศัพท์คิดได้ 30

5+5x55+5×5

สาเหตุที่เครื่องคิดเลขคิดคำตอบออกมาได้ 50 นั้นก็คือ ระบบคำนวณของเครื่องคิดเลขจะหาคำตอบแบบเรียงกัน นั่นคือ 5 + 5 = 10 และนำ 10 ไป x 5 เลยได้คำตอบเป็น 50 ส่วนโทรศัพท์นั้นจะใช้หลักการแก้ที่จำนวนคูณก่อนตามหลักคณิตศาสตร์ ก็จะได้ 5 x 5 = 25 แล้ว นำไป + 5 เลยได้คำตอบเป็น 30