ออมสิน เร่ง ผู้มีรายได้น้อย 7 แสนรายเปิดบัญชี รับโอนเงินภายใน 27 ธ.ค.นี้

ออมสิน เร่ง ผู้มีรายได้น้อย 7 แสนรายเปิดบัญชี รับโอนเงินภายใน 27 ธ.ค.นี้

ออมสิน เร่ง ผู้มีรายได้น้อย 7 แสนรายเปิดบัญชี รับโอนเงินภายใน 27 ธ.ค.นี้

ธนาคารออมสิน โอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 1,466,993 รายแจ้งผู้มีสิทธิ์อีก 693,876 ราย เปิดบัญชีภายใน 27 ธ.ค.ศกนี้
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั้งที่อยู่ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร เมื่อวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา รวมจำนวน 1,286,820 ราย เป็นยอดเงิน 2,878,183,500 บาท จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังได้ส่งรายชื่อมายังธนาคารออมสินจำนวน 2,160,869 ราย

โดยยังมีผู้ที่ลงทะเบียนกับธนาคารฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากกระทรวงการคลังแล้ว อีกประมาณ 874,049 ราย ที่ธนาคารออมสินสืบค้นไม่พบบัญชีเงินฝาก โดยธนาคารออมสินได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนจำนวนนี้มาติดต่อเปิดบัญชี เพื่อธนาคารฯ จะได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปนั้น

ปรากฏว่า มีผู้ลงทะเบียนเดินทางมายังสาขาธนาคารออมสินเพื่อแสดงตนขอตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบบัญชี ตลอดจนเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับการโอนเงิน ซึ่งธนาคารออมสินทยอยตรวจสอบข้อมูลบัญชีของผู้มีสิทธิ์ และในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ธนาคารฯ สามารถโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ได้เพิ่มอีก 180,172 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 433.24 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรจำนวน 156,044 ราย รวมเป็นเงิน 377.75 ล้านบาท และกลุ่มที่เป็นเกษตรกรจำนวน 24,128 ราย เป็นเงิน 55.49 ล้านบาท
“ขอให้ผู้ลงทะเบียนกับธนาคารออมสินตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่ และได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th และ www.gsb.or.th โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับการโอนเงิน เพียงมาเปิดบัญชีเงินฝากภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งยังมีเวลาเพียงพอ โดยธนาคารออมสินจะเร่งโอนเงินโดยเร็วที่สุด” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว