ห้ามพลาด! ทุนรัฐบาลท้องถิ่นป.ตรี-เอก ที่ Chongqing University of Posts and Telecommunications ประเทศจีน

 สวัสดีค่ะชาว Dek-D พี่เยลลี่ มีข่าวทุนการศึกษาของประเทศจีนมาฝากค่ะ ทุนนี้เปิดรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเลยล่ะ น่าสนใจใช่มั้ยคะ รายละเอียดทุนเป็นยังไง ไปดูกันเลยดีกว่า

       รัฐบาลท้องถิ่นเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ได้จัดตั้งทุนการศึกษาภายใต้ชื่อ “Chongqing Municipal Government Mayor Scholarship” เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพให้เข้าศึกษาที่ Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT) โดยจะมอบทุนให้นักศึกษาในระดับปริญาตรี โท และเอก เท่านั้น

มูลค่าและระยะเวลาของทุน

ทางรัฐบาลจะให้ทุนในระดับปริญญาตรีไม่เกิน 4 ปีการศึกษา และระดับปริญญาโทและเอกไม่เกิน 3 ปีการศึกษา โดยทุนการศึกษาจะแบ่งตามระดับ ดังนี้
– ปริญญาตรี: 25,000 RMB ต่อปี
– ปริญญาโท: 30,000 RMB ต่อปี
– ปริญญาเอก: 35,000 RMB ต่อปี
       ทุนนี้จะครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนในสาขาหลักเท่านั้น ไม่รวมค่าเรียนภาษาหรือค่าเล่าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยน้องๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมบางส่วนและค่าหอพักก่อนได้รับทุนค่ะ

คุณสมบัติ

– เป็นชาวต่างชาติ และมีสุขภาพแข็งแรง
– เงื่อนไขด้านอายุและวุฒิการศึกษา ดังนี้
– ผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีวุฒิมัธยมปลาย และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
– ผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีวุฒิปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
– ผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอง ต้องมีวุฒิปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี
– ไม่ได้เป็นผู้ที่รับทุนอื่นๆ จากรัฐบาลจีน

เอกสารการสมัคร

1. รูปถ่ายพาสปอร์ต 2 ใบ
2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ดูรายละเอียดที่ลิงก์นี้ (เขียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
3. ใบสมัครเข้าเรียนที่ CQUPT (ดูรายละเอียดและสมัครที่ลิงก์นี้: https://cqupt.17gz.org/member/login.do)
4. ประกาศนียบัตรการศึกษาสูงสุด (หากเป็นภาษาอื่นต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษที่ได้รับการรับรองมาด้วย)
5. ทรานสคริปส์ (หากเป็นภาษาอื่นต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษที่ได้รับการรับรองมาด้วย)
6. แผนการเรียนหรือโครงร่างงานวิจัย (เขียนเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ ความยาวไม่ต่ำกว่า 800 คำ)
7. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ พร้อมลายเซ็นจากอาจารย์ (ภาษาจีนหรืออังกฤษ)
8. สำเนาพาสปอร์ต
9. แบบฟอร์มการตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
10. เอกสารหรือบทความตีพิมพ์ หรือกำลังจะตีพิมพ์ และประกาศณียบัตรวัดระดับ HSK (ถ้ามี)

ขัั้นตอนการสมัคร

– กรอก ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ในเว็บไซต์ (เอกสารการสมัคร ข้อ 2) และพิมพ์ออกมา
– ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่สำนักงานนานาชาติของ CQUPT ตามที่อยู่นี้:
Contact person: Wen Jin
International office, Chongqing University of Posts and Telecommunications
No2 Chongwen Road, Nan’an District, Chongqing 400065, China
Tel: 0086-23-62487785

ปิดรับสมัคร: 15 เมษายน 2019

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล: [email protected]
หรือเบอร์โทรศัพท์ (86-23)-62487785

 อ่านรายละเอียดทุนฉบับเต็ม: คลิกที่นี่ 
แหล่งที่มา : dek-d.com/studyabroad