หนุ่มจีนอกหัก โปรยเงินนับเกือบ 2 หมื่นทิ้งเกลื่อนพื้นสถานีรถไฟใต้ดิน