ส่อง “ภาษีหมาแมว” ในต่างประเทศ หลัง “บิ๊กตู่” สั่งเบรกทบทวน “ขึ้นทะเบียนหมาแมว”

จากกรณีที่นายกรัฐมนตรี สั่งทบทวนร่างกฎหมายขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว หลังโลกโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นในทำนองที่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ครอบครองสัตว์เลี้ยงหรือไม่

การขึ้นทะเบียนร่างกฎหมายขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องแปลกนักหากเทียบภาษีสัตว์เลี้ยงในต่างประเทศ ซึ่งถือว่ารัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีสัตว์เลี้ยงที่สูงมากเลยทีเดียว

pet2

ซึ่งร่างกฏหมายลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่ถูกร่างเอาไว้ของไทยนั้น กำหนดเอาให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำสัตว์ทุกประเภทมาขึ้นทะเบียน (บังคับใช้ระยะแรกกับสุนัขและแมว) พร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย

  • ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท
  • ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท
  • ค่าเครื่องหมายประจำสัตว์ตัวละ 300 บาท
  • รวมเป็นเงิน 450 บาท

หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงฝ่าฝืน ไม่นำสัตว์มาขึ้นทะเบียน จะมีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท

ส่วนในต่างประเทศอย่าง ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้สุนัขทุกตัวในประเทศต้องถูกขึ้นทะเบียน และมีการเรียกเก็บภาษีการถือครองสุนัขเป็นรายปี เจ้าของสุนัขต้องจ่ายภาษีให้กับเขตเทศบาล หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ โดยแต่ละพื้นที่มีอัตราการเรียกเก็บภาษีสุนัขในอัตราที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

  • สุนัขตัวแรกตัวละ 112.80 ยูโรต่อปี หรือ 4,274 บาท
  • สุนัขตัวที่ 2 ตัวละ 176.76 ยูโรต่อปี หรือ 6,700 บาท
  • สุนัขตัวที่ 3 ตัวละ 224.16 ยูโรต่อปี หรือ 8,500 บาท

ประเทศไอร์แลนด์เหนือ รัฐบาลกำหนดให้สุนัขและแมวทุกตัวจะต้องถูกขึ้นทะเบียน และเจ้าของจะต้องจ่าย “ค่าใบอนุญาต” ในการครอบครองสุนัขและแมวในอัตราตายตัวที่ปีละ 12.50 ปอนด์สเตอร์ลิง หรือ 540 บาท

ประเทศเยอรมนี มีกฏหมายบังคับให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ต้องจ่ายเงินภาษีบำรุงท้องที่ให้กับเขตปกครองท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ โดยแต่ละท้องจะเรียกเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกันออกไป

  • กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงเยอรมนี เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง ตัวละ 140 ยูโรต่อปี หรือ 5,300 บาท

หากครอบครองมากกว่า 1 ตัว สุนัขและแมวตัวต่อๆ ไป จะถูกเก็บภาษีในอัตราตัวละ 180 ยูโรต่อปี หรือ 6,820 บาท

ประเทศนิวซีแลนด์ ข้อกฎหมายบังคับให้สุนัขและแมวทุกตัวที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เจ้าของจะต้องนำมาขึ้นทะเบียน พร้อมกับฝังไมโครชิพ รวมถึงติดป้ายแท็ก โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อย แต่ไม่มีการเก็บภาษีสัตว์เลี้ยง