สุวรรณภูมิคาดปีใหม่เดินทางรวมกว่า 2.2 ล้านคน

สุวรรณภูมิคาดปีใหม่เดินทางรวมกว่า 2.2 ล้านคน

สุวรรณภูมิคาดปีใหม่เดินทางรวมกว่า 2.2 ล้านคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คาดว่า จะมีผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมกว่า 2.2 ล้านคน

นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 – 5 มกราคม 2560 ประเมินว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.2 ล้านคน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประมาณ 1.8 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ ประมาณ 400,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 176,000 คน

ทั้งนี้ ในส่วนของเที่ยวบินคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเที่ยวบินให้บริการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 970 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทสภ. มีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านเข้า-ออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.16