สิงห์นักสูบว่าไง? ราคาบุหรี่จะขายซองละเกือบ 100 บาท เริ่ม 1 ตุลาคมนี้แล้วนะ

น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า ปีนี้ ยสท.มีแผนขึ้นราคาบุหรี่เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ ที่จะขึ้นภาษีบุหรี่ซองราคาไม่เกิน 60 บาท จาก 20% เป็น 40% ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562  โดยจะขึ้นราคาบุหรี่ที่ขายซองละ 60 บาท ที่มีอยู่ 5 ยี่ห้อ 10 ชนิด เป็นซองละ 93 บาท ส่วนบุหรี่ที่ขายเกินซองละ 90 บาท ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจะขยับราคาขึ้นเป็นซองละกว่า 100 บาท

สาเหตุการปรับขึ้นราคาบุหรี่ ยสท.ไม่ได้มีกำไรเพิ่ม เพราะภาษีสรรพสามิตใหม่คิดคำนวณจากราคาปลีก เมื่อมีการขึ้นภาษีมาถึง 1 เท่าตัว การยาสูบก็ต้องขยับราคาตามไม่เช่นนั้นก็จะขาดทุน โดยกำไรบุหรี่จากอัตราภาษีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีกำไรบุหรี่ซองละ 10 สตางค์ หากมีการขึ้นภาษีใหม่ก็ทำให้ ยสท.ขาดทุนจำนวนมากทันที ซึ่งหากรัฐบาลชะลอการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 40% ออกไปก่อน ก็ยังจะขายราคาเดิมโดยไม่ต้องปรับราคา

นอกจากนี้ ในปีนี้ ยสท.มีแผนปรับการตลาดเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตและจำหน่ายบุหรี่จากต่างประเทศมากขึ้น โดยล่าสุดเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการออกบุหรี่ใหม่อีก 1 ยี่ห้อ ขายซองละ 55 บาท ซึ่งเป็นบุหรี่ที่ราคาถูกที่สุดของ ยสท. มาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อไม่สูง

ขณะเดียวกัน ยสท.ยังพิจารณาขยายตลาดยาเส้นเพิ่มเติม โดยจะมีการผลิตออกมาอีกหลายยี่ห้อ เพราะผลสำรวจพบว่านับตั้งแต่รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหรี่ได้ทำให้กลุ่มคนที่มีรายได้ไม่สูง หรือกลุ่มชาวบ้านตามต่างจังหวัด เลิกสูบบุหรี่และหันไปสูบยาเส้นเพิ่ม เพราะมีราคาถูกกว่าบุหรี่มาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้ของ ยสท.ให้มากขึ้น

 

CR. https://www.sanook.com/money/631797/