สอศ.ปลุกวิทยาลัยเกษตรทั่ว ปท.ฟื้นคืนชีพ

สอศ.ปลุกวิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศฟื้นจากหลับไหล ชู วษท.บุรีรัมย์เป็นต้นแบบพัฒนา “สุเทพ” สั่งตั้งทีมทำงานรุกสร้างวิทยาลัยนวัตกรรม เชื่อหากคุณภาพเข้มข้นจริง เด็กแห่สมัครเรียนเอง

ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานธุรกิจการเกษตรในสถานศึกษา โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 47 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม ว่า ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยเกี่ยวกับการยกระดับอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศ ดังนั้น สอศ.จึงมีนโยบายพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อยกระดับให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยในอนาคตวิทยาลัยเกษตรฯ จะต้องเป็นวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 และตนได้มอบแนวทางให้ วษท.ทุกแห่งจะต้องกลับไปสร้างทีมงาน เน้นให้ผู้บริหารทำงานเชิงรุก สร้างจุดแข็งในการยกระดับคุณภาพวิทยาลัยให้ได้ เพราะหากเรามีผู้บริหารที่เข้มแข็ง เด็กก็จะแห่เข้ามาสมัครเรียนเอง เช่น วษท.บุรีรัมย์ ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการเกษตรได้ดี และยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อดึงดูดให้เด็กมาเรียน เป็นต้น ดังนั้นจึงอยากให้วิทยาลัยอื่นๆ นำไปเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

ด้านนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ให้งบประมาณกับการศึกษามากที่สุด จึงเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้การศึกษาภาคการเกษตรกรรมมีความเข้มแข็ง ขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ยังคงเป็นเกษตรกรรมรูปแบบเดิม ซึ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว ดังนั้น วษท.ทั่วประเทศจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรและผู้เรียนให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรโดยไม่ทิ้งคุณภาพ สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องก้าวไปสู่เกษตรกรรม 4.0 ให้ได้.

 

 

ที่มา http://www.thaipost.net/?q=สอศปลุกวิทยาลัยเกษตรทั่วปทฟื้นคืนชีพ